THANANEWS.COM

Monday, Mar 30th

Last update02:00:00 PM GMT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You are here: The News

The News

ศิษย์หลวงปู่่โต๊ะ วัดถ้ำสิงโตทอง ร้องทุกข์

E-mail Print PDF

DSC 0121

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ม.ค. 58 พระครูภาวนาโชติคุณ เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ 11 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ได้เข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ราชบุรี ขอให้ช่วยตรวจสอบแนวเขตที่ดินของวัดถ้ำสิงโตทอง ที่ถูกมือดียิ่งปืนขุ่มขู่เรื่องที่รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของวัด

โดยพระครูภาวนาโชติคุณ ได้กล่าวว่า วัดถ้ำสิงโตทองเป็นวัดที่พระราชสังวราภิมณฑ์ หรือหลวงปู่โต๊ะ พระเกจิดังแห่งวัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ได้มาทำการสร้างวัดตั้งปี พ.ศ.2509 โดยลูกศิษย์ของหลวงปู่ได้ร่วมกันซื้อที่ดินบริเวณนี้ถวายให้สร้างวัดจำนวน 83 ไร่ และเดิมพื้นที่เป็นป่าซึ่งทางวัดได้ใช้ในการจัดให้พระมาอยู่ปาริวาสกรรม หรือ การปฎิบัติธรรม ซึ่งจะสงบเงียบ แต่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2557 ได้มีเอกชนรายหนึ่งเข้ามาซื้อดินแปลงที่ติดกับพื้นที่ของวัดประมาณ 100 ไร่ พร้อมโฉนดที่ดิน แต่ได้มีการลอมรั้วรุกล้ำที่ดินของวัดลึกเข้ามาประมาณ 40 เมตร ตลอดแนวความยาวของพื้นที่วัดประมาณ 300 เมตร จากนั้นได้ทำการไถกลบทับที่สาธารณะจนหายไปหมด ซึ่งทางวัดได้แจ้งไปยังที่ดิน อ.จอมบึง ให้มาดำเนินการตรวจสอบ ว่าโฉนดที่ดินถูกต้องหรือไม่ จึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแนวเขตใหม่ จากกรณีที่เกิดปัญหากับผู้ซื้อที่ดินดังกล่าว

ต่อมาได้มีเสียงปืนดังขึ้นมากกว่า 10 นัด ในช่วงเวลากลางคืนขึ้นเป็นประจำที่บริเวณด้านหลังวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่ของผู้ซื้อ ลักษณะคล้ายการยิงข่มขู่ในพื้นที่ติดกัน ในขณะที่พระสงฆ์กว่า 150 รูป กำลังออกปาริวาสอยู่ จึงเกรงว่าอาจจะเป็นการรบกวนพระที่มาอยู่ปาริวาส แต่ทางผู้ซื้อก็อ้างว่าเป็นแค่ประทัดยักษ์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ม.ค.58 ที่ผ่านมา ทางวัดได้ทำการล้อมรั้วลวดหนามในบริเวณพื้นที่อีกแปลงหนึ่งหลังจากที่ได้ทำการซื้อมา ซึ่งพื้นที่นั้นอยู่ติดกับแปลงของเอกชน แต่ก็ถูกร้องคัดค้านไม่ให้มีการล้อมรั้วโดยทางอำเภอจอมบึงได้สั่งให้ระงับการล้อมรั้วไว้ก่อน เนื่องจากทางพื้นที่ข้างเคียงที่มีปัญหากับวัดนั้นและยังได้ไปร้องคัดค้านกับที่ดิน จึงต้องระงับการล้อมรั้วไว้ก่อน ทำให้ทางเจ้าอาวาสได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม จากกรณีที่มีการยิ่งข่มขู่เรื่องที่ เพราะเกรงจะไม่ปลอดภัย จึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของวัดว่าถูกรุกล้ำหรือไม่

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมก็ได้รับเรื่องไว้ และจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการโดยด่วน......

**************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0122

DSC 0123

DSC 0124

Last Updated on Monday, 19 January 2015 11:01

คลองบางสองร้อย กับกิจกรรมคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ

E-mail Print PDF

DSC 0045

ผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี นำข้าราชการทหาร องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดเก็บวัชพืชในคลองบางสองร้อย โดยจัดกิจกรรม "คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ"เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...!

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 57 เวลา.๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม"คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ" ซึ่งส่วนราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรรษา 5 ธันวาคม 2557" โดยนำเครื่องมือหนักจากหน่วยทหารและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมกับแรงงานคน ในการขุดลอกดิน ตกแต่งตลิ่ง และเก็บวัชพืช ขยะ ของคลองบางสองร้อย ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี และตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม ระยะทางรวม 14 กิโลเมตร เมื่อทำแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการกักเก็บน้ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรทั้งสองฝั่งคลองในการใช้อุปโภค และภาคการเกษตร

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวรัฐบาลมีนโยบายให้กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการเป็น "ของขวัญประชาชน" ที่ต้องการมุ่งเน้นให้มีการบำรุงรักษาคูคลองธรรมชาติ และการชักน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ตลอดจนสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ทุกภาคส่วนถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ เพื่อจะร่วมกันดูแลรักษาแล้วยังสมารถนำไปใช้ประโยชน์ไว้ในโอกาสต่อไป

********************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าว จังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0042

DSC 0043

DSC 0055

DSC 0059

DSC 0061

Last Updated on Tuesday, 20 January 2015 15:24

รำลึกรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสจอมบึง

E-mail Print PDF

001

ชาวอำเภอจอมบึง ราชบุรี ร่วมกิจกรรมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 11

002

เมื่อ 19 ธ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา.16.00 น. ทางอำเภอจอมบึงได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอจอมบึง ร่วมกันจัดงาน "สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2438 หรือรัตนโกสินทร์ ศก 114 พระองค์ได้เสด็จมาประทับแรมที่ตำบลจอมบึง 3 วัน 3 คืน และในการเสด็จประพาสดังกล่าวพระองค์ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณ ต่อพสกนิกรชาวอำเภอจอมบึงรวม 4 ประการคือ

1. ทรงพระราชทานนามถ้ำมุจลินท์ในเขากลางเมือง ให้ใหม่ว่า "ถ้ำจอมพล"

2. ทรงจารึกพระบรมมหานามาภิไธยย่อ จปร. 114 ไว้ที่ปากถ้ำจอมพล

3. ทรงพระราชทานนามท้องทุ่งชาตรี ให้ใหม่ว่า "ทุ่งจอมบึง"

4. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลจอมบึงขึ้นเป็นกิ่งอำเภอจอมบึง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ซึ่งในปีนี้ทางส่วนราชการและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีขบวนม้า และผู้เข้าร่วมขบวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าย้อนยุค จากโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ไปประดิษฐานไว้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะตลอดการจัดงาน ภายในงานยังมีกิจกรรมเด่นอื่นๆอีก อาทิ การจัดเลี้ยงอาหารลิงหรือ "ปาร์ตี้ลิง" ถ้ำจอมพล การประกวดเทพีผ้าตีนจกซึ่งเป็นผ้าขึ้นชื่อของอำเภอจอมบึง รวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าจก จากลุ่มผู้ผลิต ผ้าจกรางบัว และการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง ในราคาถูก และร้านค้ามาจำหน่ายสินค้าอย่างมากมายตลอดงาน.

*****************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

008

009

Last Updated on Tuesday, 20 January 2015 15:53

งดเหล้าเข้าพรรษา ทั่วราชบุรี

E-mail Print PDF

newsDSCF0800

  นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  รองผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี  เป็นประธาน แถลงข่าวสัญญางดเหล้าเข้าพรรษา  เพื่อตนเองและครอบครัว   ด้วยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเครือข่ายองค์กรภาคตะวันตกเป็นเจ้าภาพ ชวนคนไทยคืนความสุขให้สถาบันครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังใจคนงดเหล้าจนครบพรรษา รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา สัญญางดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมใจคนงดเหล้า ให้ครบ 3 เดือน และเตรียมความพร้อมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาทั่วประเทศ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประชาคมตะวันตก 8 จังหวัด  และชาติพันธุ์ภาคตะวันตก 8 ชาติพันธุ์

ณ องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

                                 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ  ภาพ/ข่าว

               4 ก.ค. 2557

Last Updated on Tuesday, 20 January 2015 14:17

โรงเเรม รีสอร์ท บ้านพัก ที่พัก

E-mail Print PDF

1.โรงเเรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี

โทร.032317140

2.โรงแรมอัมพวา น่านอน

โทร.034752111

3.โรงเเรมเดอะเกรท จ.ราชบุรี

โทร.032315381

4.โรงเเรมเเพรวอาภา จ.ราชบุรี

โทร.032321442

5.ดาวเคียงเดือนรีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โทร.0817637289

6.บ้านฟ้าใส รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โทร.0813787727

7.สวนผึงคันทรีฮิล จ.ราชบุรี

โทร.0817326691

8.อู่หลง รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โทร.0818567827

9.บ้านไร่วาสนาดี สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โทร.0811985729

10.บ้านท้ายหาด รีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ต  แม่กลองโทร.034767220                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Last Updated on Tuesday, 24 December 2013 17:01

Page 1 of 4

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »