THANANEWS.COM

Monday, Mar 30th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: Hot topic คลองประดู่ อ.วัดเพลง อบต.จอมประทัด

คลองประดู่ อ.วัดเพลง อบต.จอมประทัด

E-mail Print PDF

news10500429 675837699161717_268851045865922067_n

  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาคลองประดู่   พร้อมกับคณะ  เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า และเป็นการปลูกจิตสำนึกมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ณ วัดแจ้งเจริญ ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

                                       //////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

                9 ก.ค. 2557

ความคิดเห็น