THANANEWS.COM

Monday, Mar 30th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: Hot topic ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ปี 2556"

ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ปี 2556"

E-mail Print PDF

newsDSCF4447

   เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2556  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมกับ พล.ต.สุเทพ ปริยเอกสุต เสนาธิการกรมการทหารช่าง พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน “มหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ปี 2556” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี และเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพามหากษัตริย์ไทย ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทย และประชาชนราชบุรี  ณ  ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จ. ราชบุรี สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงประกอบแสง เสียง และสื่อผสม บนเวทีกลางลำน้ำแม่กลอง เรื่อง “เกิดกี่ชาติขอเป็นคนราชบุรี” โดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองราชบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์ไทย ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยและชาวราชบุรี การลอยกระทงสาย ๘ ชาติพันธุ์ การแสดงวัฒนธรรมและอาหาร 8  ชาติพันธุ์ การประกวดดนตรีสตริง การประกวดกระทงดอกไม้สด การประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงความสามารถของนักเรียน และการจำหน่ายสินค้า OTOP ในการจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกัน   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556  ณ ลำน้ำแม่กลอง ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จ. ราชบุรี  

                             ///////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

           25 ต.ค. 2556

ความคิดเห็น