THANANEWS.COM

Monday, Mar 30th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: Hot topic มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 5

E-mail Print PDF

newsDSCF3318

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 กันยายน 2556 ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานแถลงข่าว งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งมีการแสดง แสง สี เสียง ร่วมสำนึกท้องถิ่นไทย ตอนพระบารมีไท้แผ่ไพศาล ตำนานของกาลเวลา  โดยมี นายวินัย รุ่งฤทธ์เดช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ขาดแคลนทุน รวมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน  และส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล ในการจัดงานเพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานระดับประเทศ มีการแสดง แสง สี เสียง โดยมีนักรองโจนัส แอนเดอร์สัน  ผศ.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ อดีตอธิการบดี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันแสดง มีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556  การจัดงานเริ่มตังแต่วันที่ 28  ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2556 ส่วนการกำหนดจัดงานแสดง แสดง สี เสียง ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 ณ เวทีเชิงเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันปีนเขาเข้าถ้ำ การเดินขึ้นเขาจอมพล การปั่นจักรยานเที่ยวชมสวนรุกขชาติและบริเวรรอบเขา การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันวอลเลย์บอล การแสดงว่าวของสมาคมนักบินว่าวประเทศไทย จำหน่ายสินค้าราคาถูก และมหกรรมดนตรี ฯลฯ เป็นต้น 
                                       /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว 
               26 ก.ย. 2556

ความคิดเห็น