THANANEWS.COM

Monday, Mar 30th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: Hot topic ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด ไม้บอนไซ

ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด ไม้บอนไซ

E-mail Print PDF

 newsIMG 3223

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 1 พฤษภาคม 2556  นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2556  พร้อมผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีนาย สมนึก มุยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ณ สนามกีฬาวัดหนองหอย  ต. เขาแร้ง จ. ราชบุรี

    เนื่องจากตำบลเขาแร้ง  ตำบลเกาะพลับพลา  อ. เมือง  จ. ราชบุรี ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจัดสวน การเพาะเลี้ยงต้นไม้ ทำไม้ดัดบอนไซ และจัดทำน้ำตกจำลอง เป็นอาชีพหลัก และบางครอบครัวจัดทำเป็นอาชีพเสริมมานานกว่า 30 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมกับประชาชนในตำบลเจดีย์หัก ในการจำหน่ายกระถางต้นไม้ ดิน อุปกรณ์การปลูกต้นไม้ แต่การจำหน่ายสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่าแพร่หลาย

  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้งซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในการจัดทำโครงการสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลอง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าพื้นถิ่นของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีอำนาจหน้าที่และนโยบาย ในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนสืบสานภูมิปัญญาการจัดทำไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูมิเขาน้ำตกจำลอง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี  การจัดงานระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณสนามกีฬาวัดหนองหอย  ต. เขาแร้ง   อ. เมือง จ. ราชบุรี 

                                ////////////////////

 นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ   ภาพ / ข่าว

ความคิดเห็น