THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You are here: ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557

newsDSCF6545

  นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 และสรุปการดำเนินงาน คือ ผู้เสียชีวิต  จำนวน 5 ราย (ชาย 5 ราย หญิง 0 ราย)  เปรียบเทียบการรณรงค์ช่วงปีใหม่  2556 เสียชีวิต จำนวน 8  ราย ลดลง  จำนวน 3 ราย    ส่วน อุบัติเหตุ  จำนวน 70 ครั้ง    เปรียบเทียบการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 เกิด  83 ครั้ง ลดลง 13 ครั้ง  และผู้บาดเจ็บ ( กรณี Admit)  จำนวน 76 คน   เปรียบเทียบการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 บาดเจ็บ จำนวน 84 คน ลดลง  จำนวน 8 คน

ณ  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่  3 มกราคม 2556

                                    ////////////////////////////////////////////////////////////

 นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ  ภาพ/ข่าว

               3 ม.ค. 2556

ไข้เลือดออกระบาด 712 ราย

news1174920 631950743515667_96927861_n
  เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 กันยายน 2556 นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (Big Cleaning Day) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อ.เมือง    จ.ราชบุรี ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดรณรงค์พร้อมกันทุกอำเภอในการนำเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ผู้นำชุมชน อสม. นักเรียน และประชาชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกได้การมอบอุปกรณ์การควบคุมโรคให้แกนนำชุมชน และทีมเคลื่อนที่ SRRT ประจำตำบล พร้อมทั้งให้ใช้วิธีปล่อยปลาหางนกยูง ในภาชนะใส่น้ำ คือ อ่างบัวของแต่ละบ้านซึ่งใช้ได้ผลดีในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย มีข้อมูลจากกลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ปี 2556 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจำนวน 712 ราย อัตราการป่วยอยู่ที่ 84.32 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนั้นส่วนมากจะเป็นเด็กและนักเรียนเท่านั้น
                                         //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ  ภาพ/ข่าว 
         3 ก.ย. 2556

ไตวายเรื้อรังรายใหม่ปีละ 7800 ราย

newsA01 0159 1

 
   นายแพทย์สมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยวด นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลราชบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์ของการเกิดผู้ป่วยใหม่ด้วยโรคไตวายเรื้อหลัง หลังพบมีผู้ป่วยป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังแล้วกว่า 7,800 ราย โดยเพิ่มขึ้นเป็น 2.33 เท่าภายใน 5 ปี จากการสำรวจของกระทรวงสาธรณสุขปี 2550 พบว่าคนไทยบริโภคเกลือหรือโซเดียมเกินค่ากำหนดมาตรฐานถึงสองเท่า ส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคไตวายมากขึ้น ตามมาตรฐานควรบริโภคเกลือหรือโซเดียมไม่เกิน 2400 มิลลิกรัม   หรือไม่เกิน 1 ช้อนชาต่อคนต่อวัน ซึ่งถ้าทานเกลือเกินมาตรฐานจะส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้นและในปี 2552 พบว่า มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากว่า 35,000 ราย จากอุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังรายใหม่ และโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และส่งปัญหาที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคตเป็นอย่างมาก คลินิกรักษ์ไตงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรีจึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและสมาคมโรคไต จัดรณรงค์และออกประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี และผู้ป่วยโรคไตที่ต้องตระหนักถึงการรับประธานอาหาร ให้จำหน่ายอาหารและผลิตอาหารรับประทานเองให้ลดการใช้เกลือหรือโซเดียมลงครึ่งหนึ่ง ลดการปรุงรสด้วยผงชูรส ก้อนปรุงรส งดเครื่องปรุงอาหาร งดปรุงอาหารด้วยของหมักดอง ของเค็ม เพื่อป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต ลดค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องล้างไตเป็นประจำ และชะลอการเกิดโรค หลีกเลี่ยงอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย สำหรับกิจกรรม จัดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ป่วยได้เข้าฐานความรู้เรื่อง อาหาร การปรุงอาหาร และ การจัดอาหารสำเร็จรูปที่ลดความเค็ม และจัดเวทีถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพโรคไต และ โรคไตวายเรื้อรั้ง วิธีการชะลอของโรค ด้วย 
                                     //////////////////////
คมกฤช พงษ์สุวรรณ  ภาพ/ข่าว 
       26 มิ.ย. 2556

มอบกรมธรรม์ บมจ.ไทยประกันชีวิต

newsDSCF5149

 นายวิโณทัย โปยทองตัวเเทนฝ่าย12สาขาราชบุรี ส่งมอบกรมธรรม์ บมจ.ไทยประกันชีวิตให้กับ

เจ๊เเมวซึ่งเป็นผู้เอาประกันชีวิตได้เลงเห็นถึงประโยชน์เเละความมั่นคงของบริษัทเมื่อเร็วๆนี้

นายธนา เมธาวีวินิจ ภาพ/ข่าว

ต้านภัยมะเร็งเต้านมที่ ตลาดลุงเพิ่ม จังหวัดราชบุรี

re44521 482795551755072_303499349_n re30341 482795771755050_215988050_n
re384196 482795705088390_1506123141_n re534594 482796625088298_388051885_n
re9271 482796541754973_37584261_n re196160 482796055088355_1889814372_n

 

 

นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ที่ปรึกษามูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานเปิดงาน "โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดราชบุรี ” ที่บริเวณ ตลาดลุงเพิ่ม ตําบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ ได้ดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อสนับสนุนให้สตรีอายุ 30 ปี ขึ้นไป ได้ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2555 จังหวัดราชบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องจึงดำเนินการในพื้นที่ อำเภอวัดเพลง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ให้ความรู้ ระบบการจัดการข้อมูลเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี การดำเนินงาน "สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม” การดำเนินงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม ของเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 4 และการเสวนาความรู้เรื่อง มะเร็งเต้านม ของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม นอกจากนั้นยังได้มีพิธีมอบกระเป๋าเครื่องมือในการดำเนินงานให้แก่เครือข่ายและปล่อยขบวนจักรยานยนต์รณรงค์ไปตามหมู่บ้านและชุมชนของ อำเภอวัดเพลงด้วย  วันที่ 29 ตุลาคม 2555

 

ธนา   เมธาวีวินิจ  /ข่าว

รุ่ง เพ็งอุดม ภาพ

ส.ปชส.ราชบุรี

ประชาชนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะต้องกลับมาใช้นโยบายร่วมจ่าย 30 บาท รักษาทุกโรคอีกครั้ง เริ่ม 1 กันยายนนี้

นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลก   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายต่อยอดบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค เป็น 30 บาทยุคใหม่เพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืน ประชาชนเจ็บป่วยลดลง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้ โดยให้ประชาชนร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาท เฉพาะกลุ่มประชาชน 25.9 ล้านคน ที่อยู่นอกเหนือการได้รับยกเว้นการจ่าย การร่วมจ่าย 30 บาทต่อครั้งบริการ ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเหตุผลที่ร่วมจ่าย 30 บาทเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมมือในการดูแลตนเองและเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน บุคคลที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ 21 กลุ่มดังนี้ 1. ผู้มีรายได้น้อย 2. ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน   สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและบุคคลในครอบครัว 3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและบุคคลในครอบครัว 4. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 5. เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 6. คนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจะมีบัตรผู้พิการหรือไม่ก็ได้ 7. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช นักพรต และผู้นำศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรองรวมถึงครอบครัวของผู้นำอิสลาม 8. ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้น

(1-4) ที่มีบัตรทหารผ่านศึกและบุคคลในครอบครัว 9. นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 10. นักเรียนทหาร และทหารเกณฑ์ 11. ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว

12. อาสาสมัครมาเลเรียตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุขและบุคคลในครอบครัว 13. ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว 14. ผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญหรือวิชาชีพและบุคคลในครอบครัวในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต 15. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน16. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 17. สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไปโดยมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย 18.หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม 19. อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม . อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก 21. บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ ทั้งนี้การร่วมจ่าย ค่าบริการเมื่อรับบริการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดและได้รับยา และ ร่วมจ่ายค่าบริการให้แก่โรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ ได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า   โรงพยาบาลนภาลัย โรงพยาบาลอัมพวา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป และบริการที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ ได้แก่บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค /บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ฉุกเฉินเร่งด่วน และบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หากผู้รับผู้บริการมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034 717631 สายด่วน 1330 .

New Land (คุณนรินทร์ ยืนยง)

New Land (คุณนรินทร์  ยืนยง)    
แม่บ้าน แม่ครัว ผู้ช่วยแม่ครัว นายช่าง (ซ่อมรถ ATV)
214 ม.2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 080-1115892

บจก.ไปป์เทค รับสมัครพนักงาน

บจก.ไปป์เทค            รับสมัครพนักงาน
ช่างเชื่อม    ผู้ช่วยช่าง   ช่างไฟฟ้า    ช่างยนต์    พนักงานเขียนแบบ   พนักงานธุรการ     ผู้จัดการโรงงาน      พนักงานสโตร์              
13/3 ม.5 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-377371

Page 1 of 2

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »

b10

b10

b10