THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: ข่าวราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

E-mail Print PDF

DSCF7794

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในนักกีฬาภูมิภาค  โดยมีนายวิษณุ  ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนากีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พัฒนาความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆ ให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดราชบุรี อย่างเป็นระบบและครบวงจร   ซึ่งมีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นักวิชาการ บุคลากรทางการกีฬา ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค และผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากจังหวัด ราชบุรี อ่างทอง สระบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ลพบุรี ชัยนาท และสิงห์บุรี จำนวน 60 คน

ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จ. ราชบุรี 

                                          //////////////////////////////////////////////////////////////////

 นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

              19 สิงหาคม 2558 

ความคิดเห็น