THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: ข่าวราชบุรี (จังหวัดราชบุรี) สุทธิรัตน์ รัตนโชติ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี

สุทธิรัตน์ รัตนโชติ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี

E-mail Print PDF

DSC 0013

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รับผิดชอบการตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นางวาสนา บรรลุผล สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้ให้การต้อนรับ พร้อมประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด และประธานชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวสวนผึ้ง – บ้านคา ได้เข้าร่วมทำการตรวจเยี่ยม

ต่อมายังได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ให้การต้อนรับ และยังได้เข้าเยี่ยม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมพูดคุยถึงผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมฯที่ผ่านมาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ว่ามีประชาชนได้เดินทางเข้ามาร้องเรียนถึงปัญหาต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้คำแนะนำ แล้วยังได้รับเรื่องไปดำเนินการมาโดยตลอด

จากนั้นยังได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ ถึงผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่หน่วยงาน/หรือกระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

******************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0002

DSC 0009

DSC 0010

DSC 0011

ความคิดเห็น