THANANEWS.COM

Monday, Mar 30th

Last update02:00:00 PM GMT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You are here: ข่าวราชบุรี (จังหวัดราชบุรี)

(จังหวัดราชบุรี)

จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ “มอบความสุขทั่วไทย สัญจร...ปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน”

E-mail Print PDF

DSC 0011

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมจัดทำกิจกรรม "มอบความสุขทั่วไทย สัญจร....ปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน"เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน..!

DSC 0003

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ พลตำรวจตรี กฤษณะ ทรัพย์เดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้องรับปี ซึ่งอยู่ในช่วง ๗ วันอันตราย โดยใช่ชื่อว่า "มอบความสุขทั่วไทย สัญจร...ปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน" ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยให้บริการแก่ประชาชนในด้านสัญจรบนท้องถนน ณ บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.ท่าราบ ถนนเพชรเกษมขาเข้าตัวเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการป้องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดบนท้องถนน

จากนั้นผู้บังคับการตำรวจยังได้เดินแจกน้ำมะนาว ลูกอม ให้กับผู้ขับขี่ เพื่อสร้างความสดชื่น ชุมคอ ในช่วงที่เดินทาง และยังได้มีการแจกแผ่นพับให้กับผู้ขับขี่ในการสัญจรไปในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดราชบุรีได้อย่างถูกต้อง พร้อมยังได้กล่าวอวยพรปีใหม่ ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้มีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วง ๗ วันอันตราย ในครั้งนี้ ส่วนยอดอุบัติเหตุของวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย เป็นชาย ๑ ราย/ ผู้บาดเจ็ด ๑๒ ราย เป็นชาย ๑๐ ราย หญิง ๒ ราย เป็นเหตุเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นทางผู้บังคับการได้สั่งการให้เจ้าหน้าให้เข้มงวดในการเรื่องการขับขี่เป็นกรณีพิเศษ ถ้าเป็นเป็นรถจักรยานยนต์ให้มีการสวมหมวกกันน็อก เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตได้

ส่วนรถยนต์นั้นให้มีการคาดเข้มขัดนิรภัยเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุได้อีกระดับหนึ่ง

*****************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0005

DSC 0008

EGA เดินหน้าจัด Roadshow 2015 : e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ครั้งที่ 1/ 2558

E-mail Print PDF

DSC 0059

เมื่อเวลา.09.00 น. วันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องทวารวดี 1 ชั้น 2 โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน EGA Roadshow 2015 : e-Government for All "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน" ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาใน 4 จังหวัด เป็นผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม สัมมนาในจังหวัดนครปฐม รวมถึงผู้แทนจากจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี

ทางผู้ว่าราชจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การที่ สำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้จัดสัมมนานครปฐมเป็นจังหวัดแรก ก็เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารเสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิกเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและยังเป็นการเตรียมความพร้อมในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไว้ให้ภาครัฐทุกภาคส่วนได้ใช้งาน รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนให้เข้าใจ และให้ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเหล่านี้มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม จึงได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐม รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี เพื่อให้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีมีไว้ให้หน่วยงานภาครัฐใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประหยัด อีกทั้งยังเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการพัฒนางานของแต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DSC 0054

ในส่วนของ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้เปิดเผยถึงการจัดสัมมนา กล่าวว่า ทาง EGA ได้ดำเนินการสัมมนาและโรดโชว์บริการเพื่อภาครัฐในต่างจังหวัด โดยงานนี้ได้จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 รวมแล้ว 30 ปี และยังเป็นองค์การมหาชน ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง 4 จังหวัดคลอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นครสวรรค์ ภูเก็ต และนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมถึงความสำคัญของ EGA อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการต่างๆ ของ EGA จึงได้จัดเตรียมไว้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อประหยัดงบประมาณของภาครัฐและพร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับงานบริการให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยังได้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา มีจำนวนมากกว่า 150 คน ที่เข้าสัมมนาในครั้งนี้........

*****************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0055

DSC 0071

DSC 0077

DSC 0082

DSC 0088

DSC 0090

 

 

เปิดที่ทำการศาลปกครองหลังใหม่เพชรบุรี.....!

E-mail Print PDF

DSC 0099

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ที่ทำการศาลปกครองหลังใหม่เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙๘๐/๙๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม

ทาง ดร.หัสวุฒิ วิฑิตริริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวว่า การเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรีนี้จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ ๔ จังหวัด เพื่อที่จะให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมาติดต่อราชการหรือยืนฟ้องคดีต่อศาลปกครองมากยิ่งขึ้น ซึ่งศาลปกครองเพชรบุรีจะมีตุลาการศาลปกครองมาปฏิบัติหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น ๖ คน มีนายอำพน เจริญชีวินทร์ อธิบดีศาลปกครองสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี และมีนายเฉลิมศักดิ์ ละม้ายแข เป็นผู้อำนวยการสำนักงานปกครองเพชรบุรี พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ การฟ้องร้องคดีปกครอง และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จำนวนประมาณ ๔๐ คน ซึ่งสามารถติดต่อราชการและขอรับบริการด้านต่างๆ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๐๙-๔๐๐

จากการเปิดเผยของ นายอำพน เจริญชีวินทร์ อธิบดีศาลปกครองสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี กล่าวว่า คดีที่ประชาชนยื่นฟ้องที่ศาลปกครองกลาง แต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองเพชรบุรีมีทั้งหมด ๒๗๙ คดี ซึ่งจะมีเรื่องคดีทั่วไป ๒๕๘ เรื่อง คดีสิ่งแวดล้อม ๘ เรื่อง และคดีบริหารงานบุคคล ๑๓ เรื่อง

ส่วนในกรณีที่พิพาทที่มีการฟ้องมากที่สุด คือคดีเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลภาครัฐ และคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีเกิดข้อพิพาททางปกครองและมีการยื่นฟ้องคดีมากที่สุด โดยมีจำนวนคดี ๑๐๑ คดี รองลงมาได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๙๖ คดี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๖๐ คดี และจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๒๒ คดี ในส่วนที่มีการฟ้องคดีปกครองมากที่สุด ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๐ คดี,กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๓๒ คดี,กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒๘ คดี,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒๔ คดีและกรมที่ดิน จำนวน ๑๘ คดี ถือได้ว่าเป็นคดีที่มีการฟ้องติดอันดับต้นๆและข้อพิพาทเป็นส่วนใหญ่และจะยังคงดำเนินการต่อไป......

*********************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0098DSC 0094

DSC 0124

DSC 0130

DSC 0137

กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล....วันกองทัพไทย

E-mail Print PDF

DSC 0024

เมื่อวันอาทิตย์ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา.๑๖.๐๐ น.ที่ผ่านมา พลโท สถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล...วันกองทัพไทย ณ สนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีพันเอก เกรียงไกร แข็งแรง ทำหน้าที่ผู้บังคับการกองผสม ซึ่งในวันกองทัพไทยได้จัดขึ้นทุกปี ที่ทหารทุกหมู่เหล่าจะต้องกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลเสมอมา และถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทหารควรกระทำ พร้อมทั้งเชิญ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และแขกรับเชิญ ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

จากนั้นหมู่เชิญธงเฉลิมพล ประจำบนแท่นรับการเคารพ โดยเจ้ากรมการทหารช่างและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ขึ้นแทนรับการเคารพจากผู้บังคับบัญชากองผสม และได้กล่าวนำปฏิญาณ อ่านโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุด สุดท้ายหมู่เชิญธงชัยเฉลิมพลกลับพลประจำแถว ผู้บังคับกองผสม สั่งกองพันส่วนสนามจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดทหารบกราชบุรี ซึ่ง เจ้ากรมทหารช่างและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ขึ้นแทนรับการเคารพจากแถวทหารที่มีการสวนสนาม ต่อไปพระสงฆ์ได้ปะพรมน้ำมนต์เป็นอันเสร็จพิธี......

*************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0046

DSC 0053

DSC 0057

DSC 0080

DSC 0076

สุทธิรัตน์ รัตนโชติ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี

E-mail Print PDF

DSC 0013

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รับผิดชอบการตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นางวาสนา บรรลุผล สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้ให้การต้อนรับ พร้อมประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด และประธานชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวสวนผึ้ง – บ้านคา ได้เข้าร่วมทำการตรวจเยี่ยม

ต่อมายังได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ให้การต้อนรับ และยังได้เข้าเยี่ยม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมพูดคุยถึงผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมฯที่ผ่านมาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ว่ามีประชาชนได้เดินทางเข้ามาร้องเรียนถึงปัญหาต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้คำแนะนำ แล้วยังได้รับเรื่องไปดำเนินการมาโดยตลอด

จากนั้นยังได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ ถึงผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่หน่วยงาน/หรือกระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

******************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0002

DSC 0009

DSC 0010

DSC 0011

กรมการทหารช่าง จัดส่งกำลังและยุทโธปกรณ์ ออกปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งน้ำ

E-mail Print PDF

DSC 0008

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันนี้ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามบิน ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พลโท สถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการจัดส่งกำลังและยุทโธปกรณ์ ออกปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ดำเนินการโดยกองทัพบก และโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ (เพิ่มเติม) ซึ่งกองทัพบกได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาพร้อมกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยังยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับ ความประหยัดงบประมาณ อีกทั้งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันรับผิดชอบและดำเนินการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมกับให้มีการปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ในส่วนของกองทัพบกนั้น ยังได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามโครงการปรรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ดำเนินการโดยกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๘๘๑ ล้านบาทเศษ ซึ่งกองทัพบกได้มอบหมายให้กรมการช่างทหารและกองทัพภาคที่ ๑,๒,๓ และ ๔ ไปดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด จำนวน ๒๘ แผนงาน ในทุกภาคของประเทศไทย และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในทุกแผนงาน

สำหรับปี ๒๕๕๘ กรมการทหารช่าง ได้เสนอความต้องการงบประมาณ จำนวน ๓๒๙ ล้านบาทเศษ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๕๗ และยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในพื้นที่ ๗ จังหวัด จำนวน ๘ แผนงาน ซึ่งกองทัพบก ได้มอบหมายให้ไปดำเนินการต่อ จากนั้นจะได้พัฒนาโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์ อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ (เพิ่มเติม) เป็นแหล่งน้ำสาธารณะมีพื้นที่ประมาณ ๘๘๗ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓ เมตร เก็บกักน้ำได้ ๓.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ถึง ๕๓ หมู่บ้าน ๔ ตำบล ๒ อำเภอ ได้เกิดการชำรุดและหนองเลิงเปือยเกิดการตื้นเขิน ถึงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ จึงได้มีตัวแทนราษฎร ยื่นฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรผู้เดือดร้อน "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการขุดลอกหนองเลิงเปือยและซ่อมแซมฝายบริเวณตำบลสามัคคี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

ดังนั้นทางกองทัพบก จึงได้สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย มอบหมายให้กรมการทหารช่างและกองทัพภาคที่ ๒ จัดกำพลและเครื่องเมือช่างเข้าดำเนินการ.......

******************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0004

DSC 0005

DSC 0006

DSC 0012

DSC 0007

DSC 0018

ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

E-mail Print PDF

DSC 0126

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  พร้อมคณะผู้บริหารพบปะสื่อมวลชนประจำจังหวัดราชบุรีในกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1/2558 เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหว ตลอดจนผลงานของนักศึกษา อาจารย์ที่โดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชนจากนั้น อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยังได้กล่าวถึงการจัดงาน "สสส.จอมบึงมาราธอน"ปีที่ 30 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย องค์กรภาคีเครือข่ายและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดให้มีการรณรงค์ อีกทั้งยังให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สนใจการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ให้ออกกำลังกายด้วยการ เดิน วิ่ง การมีกิจกรรมทางกายอื่นๆจนเป็นวิถีชีวิต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมสุขภาพ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของชาวจอมบึง เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนและเพื่อสาธารณกุศล นอกจากนี้ยังได้เปิด สถานที่บำบัดรักษาโรค ที่เรียกว่า อโรคยาศาลา ซึ่งเป็นสถานที่ตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยไม่เสียค่าจ่าย(ค่าบริการ) ยกเว้น ค่าเวชภัณฑ์ ซึ่งจะเริ่มเปิดบริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป จะเปิดบริการในวันพุธและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 - 19.00 น. ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 09-1704-7497.

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี โดยการรับสมัครโดยตรงและการสอบคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1401-4 หรือเว็บไซต์ www.mcru.ac.th

*****************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0127

DSC 0130

DSC 0125

DSC 0131

DSC 0132

นายทุนโต้แย้ง เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง

E-mail Print PDF

DSC 0117

DSC 0118

หลังจากที่พระครูภาวนาโชติคุณ เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ 11 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ได้เข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ราชบุรี เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบแนวเขตที่ดินของวัดถ้ำสิงโตทอง ที่ถูกเอกชนเข้ามาออกโฉนดทับพื้นที่วัด และยังถูกยิงปืนข่มขู่ด้วย โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมลงตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่

ทำให้ในวันนี้(14 ม.ค. 58) เวลา.09.00 . นางวราภรณ์ ชัยสายัณห์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ 11 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินทราบเรื่องได้เดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมร้องเรียนราชบุรีที่ถูกพระครูภาวนาโชติคุณ เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง อ้างว่ามีนายทุนที่เข้าไปซื้อที่ดินแล้วออกโฉนดรุกล้ำที่ดินของวัดได้นำเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์เพื่อลดข้อพิพาทระหว่างตนเองกับวัดถ้ำสิงโต พร้อมทั้งนำเอกสารสำเนาโฉนดที่ดินของตัวเองมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ

ต่อมานางวราภรณ์ กล่าวว่า ตนได้ซื้อที่ดินแปลงนี้เมื่อปี พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นที่ดินเป็นโฉนดอยู่แล้ว และเป็นทางสาธารณะล้อมรอบที่ดิน ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าไปบุกรุกที่วัดตั้งแต่เมื่อไร ทำให้ตนมาทราบเรื่องว่าตนโดนเรื่องรุกล้ำที่ดินของวัด ทำให้ตนเกิดความไม่สบายใจ เพราะก่อนหน้านี้ตนเองได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการตรวจสอบแล้วก็พบว่าทางสาธารณะนั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหน แต่ไม่รู้ว่าวัดไปเอาข้อมูลมาจากไหน และไม่รู้ว่าไปมีปัญหากับทางวัดตั้งแต่เมื่อไร อีกทั้งทางบ้านก็ถูกคนเข้าไปลอบยิงด้วยปืนเอ็ม 16 จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบและเก็บปลอกกระสุนปืนเอ็ม 16 ได้จำนวนมาก แต่ไม่ทราบว่าใครเข้ามายิง จึงไม่อยากให้เรื่องนั้นบานปลายไปมากกว่า จึงมาร้องศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ข้อมูลหลักฐานเพื่อจะได้จบปัญหา

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ราชบุรี ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้และจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการให้โดยด่วนด้วย......

**********************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

รังสรรค์ กองเงิน คิดตามน้ำคลองบางสองร้อย

E-mail Print PDF

DSC 0007

เกษตรจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) ตามนโนบายของผู้ว่าราชจังหวัดราชบุรี...!

DSC 0008

วันนี้ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ เตรียมดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์(ปุ๋ยหมัก) โดยให้นำวัชพืช และขยะในคลองบางสองร้อย ผลิตปุ๋ยอินทรีย์(ปุ๋ยหมัก) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด จากที่ท่านผู้ว่าฯ ไปร่วมขุดลอกดิน และขยะในคลองบางสองร้อย เขตตำบลบางโตนด ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม และตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รวมระยะทาง ๑๓.๙ กิโลเมตร จาก เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ในโครงการ "คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ ทั่วประเทศ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการนำวัชพืชและขยะในคลองบางสองร้อย ไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในภาคการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำลำคลองอีกทางหนึ่ง ให้กลับมาสะอาด ปราศจากวัชพืชและขยะ ประชาชนสามารถนำน้ำในแม่น้ำลำคลองกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดั่งเดิม ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดราชบุรีไปดำเนินการต่อไป....................

*****************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0009

DSC 0010

DSC 0011

DSC 0012

Page 1 of 34

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »