THANANEWS.COM

Tuesday, Nov 19th

Last update02:00:00 PM GMT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You are here: กิน - เที่ยว จังหวัดราชบุรี

กิน - เที่ยว

พิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตรนายสิบกองหนุนเหล่าทหารช่าง

DSCF7798


DSCF7796


พิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตรนายสิบกองหนุนเหล่าทหารช่าง

พลโท สถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธาน พิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตร ให้กับนายสิบกองหนุนเหล่าทหารช่าง  พร้อมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่างเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  โดยมีนายสิบกองหนุนจบการศึกษา จำนวน 100 นาย

ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษีจ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

                                  ////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว 

              20 ส.ค. 2558

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

DSCF7794

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในนักกีฬาภูมิภาค  โดยมีนายวิษณุ  ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนากีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พัฒนาความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆ ให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดราชบุรี อย่างเป็นระบบและครบวงจร   ซึ่งมีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นักวิชาการ บุคลากรทางการกีฬา ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค และผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากจังหวัด ราชบุรี อ่างทอง สระบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ลพบุรี ชัยนาท และสิงห์บุรี จำนวน 60 คน

ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จ. ราชบุรี 

                                          //////////////////////////////////////////////////////////////////

 นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

              19 สิงหาคม 2558 

ร่วมกันมอบเงินเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อ พรชัย โฆษะบดี

11896092 883264321752386_3211017393889982924_n

ร่วมกันมอบเงินเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  คุณพ่อ พรชัย โฆษะบดี

พ.อ. ไพรวัน เอี่ยมคะนา พร้อมกับ ทนายสมคิด อโศกสกุล นายรุ่งศักดิ์  มะลิขาว และเพื่อนๆกลุ่มราชบุรีสัมพันธ์  ร่วมกันมอบเงินเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  ให้กับ นายวินัย โฆษะบดี    ซึ่งเป็นบุตรชายของ คุณพ่อ พรชัย โฆษะบดี อายุ 99 ปี ซึ่งถึงแก่กรรม   รวมทั้ง นายคะนอง ทรัพย์ประเสริฐ   อดีตครูที่สอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  (กลุ่มราชบุรีสัมพันธ์) เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ณ วัดโคกหม้อ อ.เมือง จ. ราชบุรี เมื่อวันที่  18  สิงหาคม 2558

                                   //////////////////////////////////////////////  

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว 

                  18 ส.ค. 2558 

ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

11880438 867252950033584_2139647877557360973_n


11817140 867252963366916_8663875853593396285_n


11822552 867252740033605_6000673962657365564_nลงนามถวายพระพรวันแม่

พลตรี จักรชัย  โมกขะสมิต ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1  เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558    

ณ แหล่งชุมชนนายทหารสัญญาบัตร กองพลพัฒนาที่ 1  ค่ายศรีสุริยวงศ์  อ.เมือง จ.ราชบุรี  เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2558

                                    ////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว 

                          11 ส.ค. 2558 

ตรวจเยี่ยมบริจาคโลหิต

DSCF7661

DSCF7664

ตรวจเยี่ยมบริจาคโลหิต 
พ.อ. ศิระวุธ วะน้ำค้าง เสนาธิการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นประธานการตรวจเยี่ยมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นราชกุศลแสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
ณ อาคารเอนกประสงค์ร่วมใจ จังหวัดทหารบกราชบุรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 
///////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว
                5 สิงหาคม 2558 

แถลงข่าว จัดกิจกรรม ดรุณารวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ต้านยาเสพติด

DSCF7656


DSCF7655


แถลงข่าว จัดกิจกรรม ดรุณารวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ต้านยาเสพติด

พลโทสุเทพ ปริยเอกสุต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและนายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี นายราตรี บุญยง ปลัดจังหวัดราชบุรี  พ.ต.อ.อาคเยย์ แดงด้อมยุทธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมบึง และ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าว จัดกิจกรรม ดรุณารวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริติ พระบรมราชินีนาถ และสถาบันพระมหากษัตริย์ และสนองนโยบายของรัฐบาลจังหวัดราชบุรี  พร้อมทั้งรวมพลังกระตุ้นเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชน และรวบรวมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันดรุณาราชบุรี ซึ่งกำหนดจัดงาน วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ  โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี

ณ หอประชุมเซ็นต์ปอล  โรงเรียนดรุณาราชบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

                                    /////////////////////////////////////////////////////////  

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว 

              4 ส.ค. 2558 

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตรเกษตรกรพืชผักปลอดภัย

DSCF7650

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตรเกษตรกรพืชผักปลอดภัย

ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชู ตลาดสดน่าซื้อส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรผลิตพืชผักปลอดภัย เกษตรกรที่การดำเนินการผลิตพืชผักปลอดภัย  โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ็กโกร คอมเมอร์สกรุ๊ป จำกัด  นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  น.ส.นันทกา หนูเทพ  ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  น.ส.จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  น.ส.สลิลา รุจนวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558

                                                  ///////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ  ภาพ/ข่าว

             3 ส.ค. 258

สัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

11822762 385778671625278_8876961967483475704_n


สัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

 ผศ. ดร.  ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  พร้อมกับ นายยุคล กำเนิดแขก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ นักวิชาการ 9 กรมสรรพสามิต      นายนันทพัทธ์ อนุชา ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม. 3      เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการ สัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เช่น เรื่องการศึกษาในทศวรรษนี้ การป้องกันภัยด้านต่างๆ ที่แฝงมาสู่นักเรียน  การมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาและรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558  โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างมาก

ณ ศูนย์เรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

                                                       /////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

                 1 ส.ค. 2558

พลต.ต.กฤษณะ ลั่นพบสารเสพติดในตร.ไม่รับเคลีย

newsDSCF1076

  พล.ต.ต. กฤษณะ  ทรัพย์เดช  ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดราชบุรี  ได้ตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจสอบหาสารเสพติด พร้อมกับคณะ  ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ ผู้กำกับการ รองผู้กำกับการ และข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี โดยเข้าประชุมบริหารประจำเดือน ได้นำเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหาสารเสพติด รวมทั้งไม่ได้แจ้งให้ข้าราชการตำรวจทุกนายทราบล่วงหน้า ถ้าข้าราชการการตำรวจผู้ใดพบสารเสพติดในปัสสาวะ ก็รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นสูง  เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ขั้นตอนของกฎหมาย และดำเนินการทางวินัย ไม่มีข้อยกเว้น คือเป็นไปตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อถือ และเชื่อมั่นต่อประชาชน

ณ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

                           ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

                   9 ก.ค. 2557

Page 1 of 37

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

PLOYNNINfinal

greenบานวาสนาด