THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: กิน - เที่ยว ทัวร์ สุรพล แสวงศักดิ์ กล่าวถึงหมูโพธาราม

สุรพล แสวงศักดิ์ กล่าวถึงหมูโพธาราม

DSC 0032

ราชบุรีจัดงาน" วันกินหมูโพธารามและไหว้หัวหมู 558 หัว"เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาบริโภคเนื้อสุกรที่สะอาดและปลอดภัยรวมถึงได้ซื้อเนื้อสุกรในราคาถูกภายในงาน

เมื่อเช้าวันนี้ 21 ม.ค. 2558 เวลา.09.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน "วันกินหมูโพธาราม " โดยเทศบาลเมืองโพธาราม ร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรโพธาราม และกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จัดงาน "วันกินหมูโพธาราม " ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรสามารถขายสิ้นค้าได้มากขึ้น และให้ประชาชนหันมาบริโภคเนื้อสุกรมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมสุกร ที่สามารถผลิตเนื้อสุกรที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยทางอาหาร เหมาะแก่การบริโภค

ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูก กิโลกรัมละ 80 บาท ให้แก่ประชาชนและมีบู๊ตอาหารมากมายหลากหลายมาให้ผู้ที่ร่วมงานได้รับประทานฟรี อีกทั้งมีพิธีไหว้หัวหมู 558 หัว เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว จากนั้นยังได้มีการแจกจ่ายหัวหมูให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อนำไปบริโภคและรับประทานไว้ในโอกาสต่อไป......

*******************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0003

DSC 0058

DSC 0059

DSC 0067

DSC 0072

DSC 0080

DSC 0112

ความคิดเห็น

PLOYNNINfinal

greenบานวาสนาด