THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: กิน - เที่ยว ทัวร์ สุรพล จับมือ ปัญญา สร้างทะเลหมอกสู่ทะเลโคลน

สุรพล จับมือ ปัญญา สร้างทะเลหมอกสู่ทะเลโคลน

DSC 0078

ผู้ว่าราชบุรีร่วมกับผู้ว่าสมุทรสงครามได้ร่วมลงนามข้อตกลงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ต้อนรับปีท่องเที่ยววิถีไทยตามนโยบายของรัฐบาล

DSC 0074

วันนี้ (20 ธ.ค.57) ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยกระดับแนวคิด "ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558" โปรโมทจังหวัดท่องเที่ยวใหม่ โดยคัดสรร 12 เมืองทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

เพื่อเชื่อมโยงเมืองแหล่งท่องเที่ยวเดิม เน้นจุดเด่นศักยภาพจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวแตกต่างจากจังหวัดอื่น จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น 2 ใน 12 จังหวัดตามโครงการ "เมืองต้องห้าม...พลาด" จากการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะเชื่อมโยงเส้นทางด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรียังร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรี จัดกิจกรรม "ปั่น เปิดเมือง Ratchaburi Night Trip" เป็นการปั่นจักรยานในช่วงกลางคืน เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะของจังหวัด ประกอบกับขณะนี้ จังหวัดราชบุรีอยู่ในระหว่างจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ "ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี" ซึ่งมีการประดับไฟเพื่อการเฉลิมพระเกียรติทั่วทั้งเมือง การปั่นจักรยานยังสามารถชมไฟประดับตามเส้นทางดังกล่าวได้อีกด้วย ทั้งนี้ได้มีผู้เข้ากิจกรรมจำนวน 200 คน ปั่น จักรยานรอบเมืองราชบุรีเพื่อทัศนียภาพของจังหวัดราชบุรี....(เที่ยวเมืองไทย ไม่ไป ไม่รู้ สวนผึ้ง ราชบุรี แม่กลอง อัมพวา ค่ายบางกุ้ง)

*******************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0056

DSC 0058

DSC 0059

DSC 0060

ความคิดเห็น

PLOYNNINfinal

greenบานวาสนาด