THANANEWS.COM

Monday, Mar 30th

Last update02:00:00 PM GMT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You are here: กิน - เที่ยว ทัวร์

กิน - เที่ยว

สุรพล แสวงศักดิ์ กล่าวถึงหมูโพธาราม

DSC 0032

ราชบุรีจัดงาน" วันกินหมูโพธารามและไหว้หัวหมู 558 หัว"เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาบริโภคเนื้อสุกรที่สะอาดและปลอดภัยรวมถึงได้ซื้อเนื้อสุกรในราคาถูกภายในงาน

เมื่อเช้าวันนี้ 21 ม.ค. 2558 เวลา.09.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน "วันกินหมูโพธาราม " โดยเทศบาลเมืองโพธาราม ร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรโพธาราม และกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จัดงาน "วันกินหมูโพธาราม " ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรสามารถขายสิ้นค้าได้มากขึ้น และให้ประชาชนหันมาบริโภคเนื้อสุกรมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมสุกร ที่สามารถผลิตเนื้อสุกรที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยทางอาหาร เหมาะแก่การบริโภค

ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูก กิโลกรัมละ 80 บาท ให้แก่ประชาชนและมีบู๊ตอาหารมากมายหลากหลายมาให้ผู้ที่ร่วมงานได้รับประทานฟรี อีกทั้งมีพิธีไหว้หัวหมู 558 หัว เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว จากนั้นยังได้มีการแจกจ่ายหัวหมูให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อนำไปบริโภคและรับประทานไว้ในโอกาสต่อไป......

*******************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0003

DSC 0058

DSC 0059

DSC 0067

DSC 0072

DSC 0080

DSC 0112

สุรพล จับมือ ปัญญา สร้างทะเลหมอกสู่ทะเลโคลน

DSC 0078

ผู้ว่าราชบุรีร่วมกับผู้ว่าสมุทรสงครามได้ร่วมลงนามข้อตกลงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ต้อนรับปีท่องเที่ยววิถีไทยตามนโยบายของรัฐบาล

DSC 0074

วันนี้ (20 ธ.ค.57) ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยกระดับแนวคิด "ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558" โปรโมทจังหวัดท่องเที่ยวใหม่ โดยคัดสรร 12 เมืองทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

เพื่อเชื่อมโยงเมืองแหล่งท่องเที่ยวเดิม เน้นจุดเด่นศักยภาพจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวแตกต่างจากจังหวัดอื่น จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น 2 ใน 12 จังหวัดตามโครงการ "เมืองต้องห้าม...พลาด" จากการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะเชื่อมโยงเส้นทางด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรียังร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรี จัดกิจกรรม "ปั่น เปิดเมือง Ratchaburi Night Trip" เป็นการปั่นจักรยานในช่วงกลางคืน เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะของจังหวัด ประกอบกับขณะนี้ จังหวัดราชบุรีอยู่ในระหว่างจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ "ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี" ซึ่งมีการประดับไฟเพื่อการเฉลิมพระเกียรติทั่วทั้งเมือง การปั่นจักรยานยังสามารถชมไฟประดับตามเส้นทางดังกล่าวได้อีกด้วย ทั้งนี้ได้มีผู้เข้ากิจกรรมจำนวน 200 คน ปั่น จักรยานรอบเมืองราชบุรีเพื่อทัศนียภาพของจังหวัดราชบุรี....(เที่ยวเมืองไทย ไม่ไป ไม่รู้ สวนผึ้ง ราชบุรี แม่กลอง อัมพวา ค่ายบางกุ้ง)

*******************************

ภาพ/ข่าว สัญญา ชิงชัย ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

DSC 0056

DSC 0058

DSC 0059

DSC 0060

นภินทร ศรีสรรพางค์ สร้างตลาดปลาใหญ่สุดในเอเชีย

newsDSCF0771

  นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง  เป็นประธานแถลงข่าว จัดงานมหกรรมปลาสวยงาม ปี 2557พร้อมทั้ง  นาย  นภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหารตลาดกลางปลา สวยงามศรีบ้านโป่งมาร์เก็ตและ นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง   ประมง จังหวัดราชบุรี  ร่วมกัน แถลงข่าวฯ ด้วย กรมประมง โดย ประมง จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ตลาดกลางปลาสวยงาม อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี หรือ “Fish Village” ตลาดกลางปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จัดงาน  มหกรรมปลาสวยงาม  ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงามให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ จังหวัดราชบุรี ถือเป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามที่มากที่สุดในประเทศไทย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านแสดงพันธุ์ปลาไทยชนิดต่างๆ และการแข่งขันวาดภาพระบายสี และการประกวดพันธุ์ปลาสวยงาม 4 ชนิด ได้แก่ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาเงินปลาทอง และปลาหมอสีครอสบรีด ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมากมาย โดยกิจกรรม  มหกรรมปลาสวยงาม ปี 2557  การจัดงานมีขึ้นระหว่างวั นที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ ตลาดกลางปลาสวยงาม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  และ เรียกว่า  Fish Village Ratchaburi  บนพื้นที่ 120 ไร่ เป็นศูนย์กลางตลาดปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยม

ณ   ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 กรมประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ. กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

                                                     ///////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

ผู้สูงอายุ จ.ปัตตานีดูงานที่ ราชบุรี

newsDSCF8861

  คุณแม่ ทองอินทร์ สุขเสริม ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนตะโก อ.เมือง จ. ราชบุรี พร้อมคณะ ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนตะโก และออมบุญวันละบาท ให้กับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมเยียน ด้วยความเป็นกันเองและมีความสุขสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันเป็นอย่างดีมาก

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตะโก อ.เมือง จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

                                         /////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

            26 มี.ค. 2557

ส่งสัตว์ป่าคืนวนา รมต.วิเชษฐ์ เกษมทองศรี

news10006929 731169330251025_937542845_n

 

   

                                           

    นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานโครงการ ส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 59 พรรษา พ.ศ. 2557 โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้จัดโครงการนี้ฯ ซึ่งมีกิจกรรมการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ประกอบด้วย เนื้อทราย กวางป่า ละมั่ง ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดง ไก่ฟ้าหลังเทา ไก่ป่าตุ้มหูแดง นกยูง นกแก๊ก เป็ดก่า นกขุนทอง นกชนิดอื่นๆ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์น้ำ  จำนวน 5,000 กว่าตัว  ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อให้สัตว์ป่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศทางธรรมชาติ ในการปล่อยสัตว์ป่าคืนธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ. 2557 ได้มีเป้าหมายดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 20 แห่ง

ณ หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้าภาชี ต.ตะเนาศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (สวนป่าสิริกิต์ แก่งส้มแมว)  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557

                                               ////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ   ข่าว

 นายรุ่ง เพ็งอุดม              ภาพ

โปรเเกรม3 ท่องเที่ยว(3วัน2คืน)ราชบุรี สวนผึ้ง กาญจนบุรี

 กลุ่มเป้าหมาย: คณะท่องเที่ยว ที่อยู่ห่างจาก จ.ราชบุรี 500ก.ม

 วันที่หนึ่ง

 เช้า:รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงเเรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรี

 สาย:โรงโอ่งรัตนโกสินทร์1 โรงโอ่งเถ้าฮงไถ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ถํ้าเขาบิน วัดหนองหอย

 เที่ยง:รับประทานอาหารกลางวัน ณ.วัดหนองหอย

 บ่าย:โรงงานทอผ้าPasaya โรงงานสุนทรีเเลนด์ พิพิทธภัฑณ์หุ่นขี้ผึ้ง ถํ้าค้างคาว

 เย็น:เข้าที่พัก ดาวเคียงเดือนรีสอร์ท งานเลี้ยงอาหารคํ่า+คาราโอเกะ

 วันที่สอง

 04.00น.ชมทะเลหมอก เขากระโจม

 เช้า:รับประทานอาหารเช้า ณ.ดาวเคียงเดือนรีสอร์ท

 สาย:โมอายกาแฟ ตลาดนํ้าสวนผึ้งvanato บ้านหอมเทียน  สวนสนุกNewland

 เที่ยง:อาหารกลางวัน ณ.สวนสนุกNewland

 บ่าย:เดอะชินเนอร์รี่ วินเทจ&ฟาร์ม นํ้าตกเก้าโจร

 เดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี ลงแพ+คาราโอเกะ หน้าเมือง

 เย็น:แพจอดขึ้นที่พัก งานเลี้ยงอาหารเย็น+คาราโอเกะ

 วันที่สาม

 เช้า:รับประทานอาหารเช้า

 9.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 ผู้สื่อข่าวพาเที่ยว ติดต่อโทร 08-4165-5639

ประเพณีเกี่ยวข้าวการทำนาแบบดั้งเดิม

newsunnamed

  พ.ต.ท นพชัย เสมอจิตต์ สวป.สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ที่ปรึกษาชุมชนเข็มแข็ง ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมคณะ ร่วมกันทำนาแบบดั้งเดิมประเพณีเกี่ยวข้าว และนวดข้าวแบบดั้งเดิม โดยใช้วัวในการนวด  เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแบบดั้งเดิมตามวิถีไทย ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมทั้งมีการขับร้องเพลงเกี่ยวข้าว รับประทานอาหารสวนเสเฮฮากับรำวงพื้นบ้าน มีเพลงฉ่อยโดยศิลปินพื้นบ้าน ทำให้มีความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวกัน และสัมพันธ์ไมตรีที่ดีงามต่อกัน

ณ ท้องทุ่งนา หมู่บ้านห้วยจำปา ม.12 ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ. ราชบรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

                         //////////////////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

             25 ธ.ค. 2556

ประมวลภาพ;พิธีเทวาภิเษก พุทธาภิเษก หล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี(พระเจ้าตากสินมหาราช)

newsDSCF6094newsDSCF6090newsDSCF6088newsDSCF6093
newsDSCF6095newsDSCF6096newsDSCF6097newsDSCF6098
newsDSCF6099newsDSCF6100newsDSCF6101newsDSCF6102
newsDSCF6103newsDSCF6104newsDSCF6112newsDSCF6114

คณะทํางานตากสินอนุสรณ์  จัดพิธีบวงสรวง เททอง หล่อพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระอริยาบถทรงโผนม้า จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 2556 เเรม15คํ่าเดือน12 เวลา09.49น .นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอําเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธีเทวาภิเษก พร้อมคณะพรหมณ์จากสํานักพระราชวัง พลเรือโทประพฤติพร อักษรมัต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายกิจการพลเรือน กองทัพเรือ ประธานในพิธีพุทธาภิเษก เททอง พร้อมคณะพระเกจิอาจาย์ นั่งปรกอฐิฐานจิต พระสงฆ์สมณะศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ ทางคณะทํางานตากสินอนุสรณ์กราบขอขอบคุณต่อผู้มีเกียรติระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นทุกท่าน ชมรมป่าชุมชน ประชาชนบริเวณรอบเขานมใต้ มาณ.โอกาสนี้

 

ธนา เมธาวีวินิจ ภาพ/ข่าว

ที่บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ริมแม่น้ำแม่กลอง อำเภออัมพวา

reDSC 0294

reDSC 0225

ที่บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง  ริมแม่น้ำแม่กลอง  อำเภออัมพวา  นายธนน  เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม      พร้อมด้วยนายพิสิฐ  เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลประเพณีลอยกระทงสายกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 9     การสาธิตลอยกระทงกาบกล้วย การเล่นเรือไฟ   ซึ่งการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่  28 พฤศจิกายน 2555  นี้ที่บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง และบริเวณอุทยาน ร.2   กิจกรรมในงานที่ยิ่งใหญ่ประกอบด้วย ริ้วขบวนฟ้อนรำยิ่งใหญ่ตระการตา  ตลอดเส้นทางตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม   การประกวดเรือไฟ,การประกวดนางนพมาศแม่-ลูก,ขบวนเรือพยุหยาตราจำลองที่ยิ่งใหญ่ชิงรางวัลมากมาย และชมการปล่อยกระทงสายกาบกล้วยที่สวยงามนับแสนกระทงในแม่น้ำแม่กลอง   การประกวดกระทงสวยงาม   การสาธิตการแทงหยวก และการละเล่นย้อนยุคสำหรับเด็ก ๆ มากมาย  กระทงสายกาบกล้วยเมืองแม่กลองถือว่า ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นที่แฝงซึ่งนัยสำคัญแห่งภูมิปัญญาของความประหยัดเรียบง่ายแต่ต้องให้พอดีและสมดุล จังหวัดสมุทรสงครามจึงได้ฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงสายกาบกล้วยเมืองแม่กลองให้อยู่คู่จังหวัดสมุทรสงครามตลอดไป

Page 1 of 2

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »

PLOYNNINfinal

greenบานวาสนาด