THANANEWS.COM

Monday, Mar 30th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: กิน - เที่ยว

กิน - เที่ยว

นภินทร ศรีสรรพางค์ สร้างตลาดปลาใหญ่สุดในเอเชีย

newsDSCF0771

  นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง  เป็นประธานแถลงข่าว จัดงานมหกรรมปลาสวยงาม ปี 2557พร้อมทั้ง  นาย  นภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหารตลาดกลางปลา สวยงามศรีบ้านโป่งมาร์เก็ตและ นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง   ประมง จังหวัดราชบุรี  ร่วมกัน แถลงข่าวฯ ด้วย กรมประมง โดย ประมง จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ตลาดกลางปลาสวยงาม อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี หรือ “Fish Village” ตลาดกลางปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จัดงาน  มหกรรมปลาสวยงาม  ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงามให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ จังหวัดราชบุรี ถือเป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามที่มากที่สุดในประเทศไทย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านแสดงพันธุ์ปลาไทยชนิดต่างๆ และการแข่งขันวาดภาพระบายสี และการประกวดพันธุ์ปลาสวยงาม 4 ชนิด ได้แก่ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาเงินปลาทอง และปลาหมอสีครอสบรีด ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมากมาย โดยกิจกรรม  มหกรรมปลาสวยงาม ปี 2557  การจัดงานมีขึ้นระหว่างวั นที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ ตลาดกลางปลาสวยงาม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  และ เรียกว่า  Fish Village Ratchaburi  บนพื้นที่ 120 ไร่ เป็นศูนย์กลางตลาดปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยม

ณ   ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 กรมประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ. กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

                                                     ///////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

งานกร่อยขาดสื่อ สับปะรดหวานบ้านคา ปี 2557

newsDSCF0207

  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานสับปะรดหวานบ้านคา ประจำปี 2557 พร้อมทั้ง นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านคา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  และคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักสับปะรดหวานบ้านคาและผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอื่นๆ อันเป็นการส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้ง เผยแพร่ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นผ่านกิจกรรการประกวดแข่งขัน การจัดนิทรรศการและการจัดเวทีประชุมเสวนาร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่และความร่วมมือระหว่างภาคราชการ ภาคประชาชนและภาคเอกชนในการทำงานร่วมกัน  ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านคาได้สนุกสนานรื่นเริงพักผ่อนหย่อนใจภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต และได้ทุ่มเททำงานหนักมาตลอดทั้งปี การจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบ้านคา  จ.ราชบุรี    ประกอบด้วย การประกวดผลผลิตการเกษตร แข่งขันกินสับปะรด จัดนิทรรศการทางการเกษตร จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประกวดแพะ การจำหน่ายสินค้าโอทอป ขบวนแห่รถบุพชาติ มัจฉาพาโชค รำวงย้อนยุค นักร้อง ต่าย อรทัย และประกวดธิดาสับปะรดหวานบ้านคา ฯลฯ เป็นต้น

ณ เวทีสนามโรงเรียนอนุบาลบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2557

                                          //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

             8 พ.ค. 2557

ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลอง ตำบลเขาแร้ง

newsDSCF9971

  นายวันชัย ธีระสัตยกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลอง ปี 2557  ครั้งที่ 3 โดยมี นายธเนศ สมทรัพย์ ประธานชมรมบอนไซตำบลเขาแร้ง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมอาชีพการทำไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตก จำลอง ให้อยู่คู่จังหวัดราชบุรี ส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผู้ขายพบผู้ซื้อโดยตรง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวราชบุรี

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

 

                                           /////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

           1 พ.ค. 2557

แถลงข่าว งานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์และของดีตำบลเจ็ดเสมียน ปี 2557

newsDSCF9479 

นายสุทธเดช  ริมธีระกุล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน เป็นประธานแถลงข่าว งานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์และของดีตำบลเจ็ดเสมียน  ประจำปี 2557 พร้อมทั้ง นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และคณะ ร่วมกันแถลงข่าว ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไป พร้อมทั้งให้ประชาชน ผู้ประกอบการ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และประชาชนในท้องถิ่นเกิดความสามัคคีกันมากขึ้น  มีกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดธิดาดอกไม้ การประกวดนางงอมหัวไชโป้ว การประกวดธิดาอาเซียน การประกวดรถบุปผาชาติ การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย การแข่งขันเรือยาว การแข่งขันเซปักตระกร้อ และรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2557  รวม 3 วัน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ณ    อาคารอเนกประสงค์ ริมน้ำวัดเจ็ดเสมียน อ. โพธาราม จ.ราชบุรี  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 

                                  /////////////////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

                 10 เม.ย. 2554

บวงสรวงฉลองสมโภชพระบรมรูปและทำบุญทอดผ้าป่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

newsDSCF9303

   พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นประธานพิธีบวงสรวง ฉลองสมโภชพระบรมรูป และทำบุญทอดผ้าป่า  พร้อมทั้ง นายสุจินต์ จันทร์ชีวะ นายสาสนี สีลาเขต คณะกรรมการตากสินอนุสรณ์ และ นางศิรินารถ พูสมจิตต์ ผู้จัดการโรงหล่อเสรีการช่างพุทธนิมิต และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พระอิริยาบถทรงโผนม้าขนาดสูงที่สุดในประเทศไทย (สูง 5.3 เมตร)  รวมทั้งรำลึก 240 ปี ราชบุรีดินแดนประวัติศาสตร์สมรภูมิรบบางแก้ว 2317

ณ วัดเขาค่าง ต. นางแก้ว  อ.โพธาราม จ. ราชบุรี เมื่อวันที่  4 เมษายน 2557

                                    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ  ภาพ/ข่าว

เปิดงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีอำเภอดำเนินสะดวก ครั้ง 28

news10153186 733422646692360_1463203545_n

  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เทศกาลองุ่นหวาน และของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 28 โดยมี นายอดุลรัตน์ องอาจยุทธ นายอำเภอดำเนินสะดวก กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพและการตลาดของผลผลิตการเกษตร พัฒนารูปแบบสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การจัดงานเริ่มระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2557 จำนวน 3 วัน ณ ลานวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน)  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่เรือผู้เข้าประกวดธิดาองุ่นหวาน การประกวดธิดาองุ่นหวาน  เริ่มต้นในวันนี้ รวมทั้ง การแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยว การแข่งขันชักเย่อเรือพาย แข่งขันจักรยานใจเกินร้อย การแสดงศิลปินหนู มิเตอร์ ยิ้ม อาร์สยามและ การแสดงรำวงย้อนยุค พรจุฬาลักษณ์ ปีเตอร์-แนซี่ ดิฟาย  มีประกวดพืชผัก ผลไม้ และกระเช้าผลไม้ไทย เช่น องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา จัดเป็นช่อ และทั้งก้าน และใบประเภทสวยงามไม่วัดความหวาน การประกวดมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สุก มะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่น ฝรั่งพันธุ์กิมจู ชมพู่แดง มะนาวแป้น ละมุด และการประกวดกระเช้าผลไม้ไทย  ฯลฯ เป็นต้น

ณ  วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557

                                          //////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

                28 มี.ค. 2557

ผู้สูงอายุ จ.ปัตตานีดูงานที่ ราชบุรี

newsDSCF8861

  คุณแม่ ทองอินทร์ สุขเสริม ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนตะโก อ.เมือง จ. ราชบุรี พร้อมคณะ ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนตะโก และออมบุญวันละบาท ให้กับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมเยียน ด้วยความเป็นกันเองและมีความสุขสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันเป็นอย่างดีมาก

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตะโก อ.เมือง จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

                                         /////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

            26 มี.ค. 2557

เทศบาลเมืองราชบุรี แถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2557

newsDSCF8789

  นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าว งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557  พร้อมทั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งได้กำหนดกิจกรรม ประกอบด้วย วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. เชิญพระพุทธสิหิงค์และหลวงพ่อแก่นจันทน์ประดิษฐสถาน ณ ปะรำพิธีบริเวรเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ให้ประชาชนสรงน้ำ สักการะ และเชิญกลับวันที่ 16 เมษายน 2557  ส่วนวันที่ 13 เมษายน 2557 เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรปล่อยปลา ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี เวลา 15.00 น. เชิญพระพุทธสิหิงค์และหลวงพ่อแก่นจันทน์ ณ วัดช่องลม  เวลา 16.00 น. ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ หลวงพ่อแก่นจันทน์ และขบวนรถสงกรานต์แห่รอบเมือง มอบเกียรติบัตรขอบคุณแก่ผู้เข้าขบวน มอบรางวัลการประกวดนางสงกรานต์ประจำรถสงกรานต์ สำหรับเวลา 18.00 น. ประกวดนางสงกรานต์ ปี  2557 ณ ริมเขื่อนประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

                        //////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ  ภาพ/ข่าว

แถลงข่าว งานเทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน ครั้ง 9

newsDSCF8797

  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน แถลงข่าว งานเทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน ครั้งที่ 9 พร้อมด้วย พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน นายอำนวจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม นายประชุม พิมพ์โดด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า และ นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  ร่วมกันแถลงข่าวฯ ในครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม รวมทั้งดำรงชีวิตแบบวิถีชีวิตแบบวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทย เป็นแหล่งเรียนรู้รวบรวมศาสตร์ ศิลป์แขนงต่างๆ  และเสน่ห์อันมีความหลากหลาย จัดงานเริ่มระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2557 พร้อมทั้ง มีแนวคิด วิถีชีวิต นคราที่ยิ่งใหญ่ หลากหลายวัฒนธรรม ชมบรรยากาศย้อนยุค วิถีชีวิตดั้งเดิม และการละเล่นศิลปะแขนงต่างๆ 

ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

                                                        ///////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ  ภาพ/ข่าว

            25 มี.ค. 2557

Page 2 of 8

PLOYNNINfinal

greenบานวาสนาด