THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: กิน - เที่ยว

กิน - เที่ยว

ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ปี 2556"

newsDSCF4447

   เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2556  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมกับ พล.ต.สุเทพ ปริยเอกสุต เสนาธิการกรมการทหารช่าง พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน “มหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ปี 2556” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี และเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพามหากษัตริย์ไทย ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทย และประชาชนราชบุรี  ณ  ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จ. ราชบุรี สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงประกอบแสง เสียง และสื่อผสม บนเวทีกลางลำน้ำแม่กลอง เรื่อง “เกิดกี่ชาติขอเป็นคนราชบุรี” โดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองราชบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์ไทย ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยและชาวราชบุรี การลอยกระทงสาย ๘ ชาติพันธุ์ การแสดงวัฒนธรรมและอาหาร 8  ชาติพันธุ์ การประกวดดนตรีสตริง การประกวดกระทงดอกไม้สด การประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงความสามารถของนักเรียน และการจำหน่ายสินค้า OTOP ในการจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกัน   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556  ณ ลำน้ำแม่กลอง ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จ. ราชบุรี  

                             ///////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

           25 ต.ค. 2556

" รักราชบุรี ดูด้วยภาพ" หอศิลป์d kunst

newsDSCF4243

 เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2556 นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการการถ่ายภาพ ครั้งที่ 1 “ รักราชบุรีดูด้วยภาพ “ พร้อมทั้ง นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี น.ส. ศันสนีย์ มณีเนตร ตัวแทนกลุ่มแบกหิ้วกล้องท่องราชบุรี และคณะ  เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอศิลป์ร่วมสมัย d kunst  (ข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี) ด้วยกลุ่มแบกเป้หิ้วกล้องท่องราชบุรี เป็นกลุ่ม ชาวราชบุรี มีใจรักการถ่ายภาพ จึงร่วมกันการจัดงานในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต้องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี สื่อผ่านรูปภาพสวยงาม ทั้งในด้านท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ โบราณสถาน วิถีชีวิตชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ นำรายได้มอบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี และกองทุนอาหารกลางวันเด็กยากจน  ดั้งนั้น ทางกลุ่มแบกเป้หิ้วกล้องท่องราชบุรี  นำภาพต่างๆ ที่มีคุณค่า ความสวยงามมาจัดแสดงให้ประชาชน พร้อมทั้งจำหน่ายภาพ ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่ 10.00 น. – 18.00 น. (หยุดวันจันทร์) 

                                                            //////////////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

               20 ต.ค. 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 5

newsDSCF3318

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 กันยายน 2556 ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานแถลงข่าว งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งมีการแสดง แสง สี เสียง ร่วมสำนึกท้องถิ่นไทย ตอนพระบารมีไท้แผ่ไพศาล ตำนานของกาลเวลา  โดยมี นายวินัย รุ่งฤทธ์เดช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ขาดแคลนทุน รวมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน  และส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล ในการจัดงานเพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานระดับประเทศ มีการแสดง แสง สี เสียง โดยมีนักรองโจนัส แอนเดอร์สัน  ผศ.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ อดีตอธิการบดี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันแสดง มีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556  การจัดงานเริ่มตังแต่วันที่ 28  ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2556 ส่วนการกำหนดจัดงานแสดง แสดง สี เสียง ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 ณ เวทีเชิงเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันปีนเขาเข้าถ้ำ การเดินขึ้นเขาจอมพล การปั่นจักรยานเที่ยวชมสวนรุกขชาติและบริเวรรอบเขา การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันวอลเลย์บอล การแสดงว่าวของสมาคมนักบินว่าวประเทศไทย จำหน่ายสินค้าราคาถูก และมหกรรมดนตรี ฯลฯ เป็นต้น 
                                       /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว 
               26 ก.ย. 2556

หอการค้าต่อยอดท่องเที่ยว จ.ราชบุรี

 
  news1239802 209814109185462_1126893223_n
 
  นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เปิดการสัมมนาโครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและสำรวจสถานการณ์ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 ประเด็น เกี่ยวกับการทำแบบสอบถาม การสำรวจข้อมูล และเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการ  SMEs ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ SMEs สถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้ง มีการบรรยายในหัวข้อ   "ทิศทางและการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ AEC ของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว" และ "การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทยสู่มาตรฐานความเป็นสากล"  โดยมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม ได้แก่ผู้ประกอบการ SMEs  ภาครัฐ และภาคเอกชน 
ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองราชบุรี  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 
                                          ///////////////////////////////////////////////////
นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว 

(เที่ยวราชบุรี โพธิสัตว์กวนอิม) ร.ต.ท. เชาวรินทร์ ลัทธศักดิ์ศิริ

news1237104 623910257643600_1036865155_n
  เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่  10 กันยายน 2556  ร.ต.ท. เชาวรินทร์ ลัทธศักดิ์ศิริ นายกสมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีน 2008 ประธานโครงการสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นประธานแถลงข่าว อัญเชิญพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิมเข้าสู่ตัวเมืองราชบุรี ณ ห้องประชุมเล็กอาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  เริ่มกำหนดจัดพิธีในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 โดยการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ รวมทั้งหมด 36 ขบวน เริ่มจาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ถึงสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี เริ่มออกเดินทางตั้งแต่ เวลา    16.00 น.เป็นต้นไป ด้วยการจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิม มีขนาดความสูง 84 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่งดงามสวยงามที่ใหญ่โตที่สุดในโลก เท่าที่มีการสร้างมาในประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ โดยสร้างด้วยสัมฤทธิ์นำมาจากประเทศออสเตรเลีย มีความโดดเด่นงดงามด้วยการผสมผสานศิลปะของไทยและจีนอย่างกลมกลืน ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 2,500 ล้านบาท มีเป้าหมายแล้วเสร็จภายในปี 2559 ทั้งนี้มีพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556พร้อมทั้ง มีปั่นด้วยใจศรัทธาพาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งมีพิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556  เวลา 17.30 น. โดยจะอันเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ต้นแบบไปยังจังหวัดต่างๆ มาแล้ว ส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นลำดับที่ 57 รวมทั้งถ้าใครบริจาคเงิน 100,000.- บาทได้เจ้าแม่กวนอิม 1 องค์  และจารึกชื่อในอาคารประกาศนามตลอดไป
                                                   /////////////////////////////////////////////////////////////
นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว 
                  10 กันยายน 2556

ร้านอาหารครัวบ้านสวนส้มทิพย์(ส้มทิพย์ เทศบาลวัดเพลง)

เปิดเเล้ว อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 ให้บริการ 10.00น.-20.00น.ทุกวัน ด้วยอาหารหลากหลายรสชาติ อาหารไทยพื้นบ้าน ซีฟู๊ดสดๆ วัตถุดิบ เครื่องปรุง คัดสรรอย่างดีเยี่ยม คุณภาพเเละการบริการระดับรีสอร์ท 5ดาว ชวนชิม...เทศกาลวันเเม่เเห่งชาติตลอดเดื่อนสิงหาคม 4-31 สิงหาคม 2556 ลดพิเศษอาหาร 20% จัดเลี้ยงสังสรรค์ ห้องเเอร์พร้อมคาราโอเกะ เส้นทางห่างจากเมืองราชบุรี 10 นาที ไม่ไกลจากอัมพวาจ.สมุทรสงคราม ตรงข้ามกับบ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ท&สปา อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

บริหารงานโดย คุณพรทิพย์  พลอยหิน(เจ๊หน่า) โทร 032-399010

ธนา เมธาวีวินิจ ข่าว

จังหวัดราชบุรี เปิดงาน OTOP ภูมิปัญญาทวารวดี ครั้งที่1/2556

newsDSCF1110

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี งาน “ OTOP ภูมิปัญญาทวารวดี ปี 2556 ครั้งที่ 1 “  ซึ่งมี นายพิชัย ธิตินวทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน  ณ  หน้าห้างโรบินสัน  จ. ราชบุรี  
  ด้วยจังหวัดราชบุรี มีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2556 งบประมาณ 2,000,000.- บาท จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000,000.- บาท 
  โดยการจัดงาน OTOP ภูมิปัญญาทวารวดี ปี 2556  ครั้งที่ 1  ใช้จ่ายงบประมาณมีวิธีสอบราคา เป็นจำนวน 640,315 .- บาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้ากลุ่มจังหวัด เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น 
การจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรม การจัดงาน แสดง และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างจังหวัดราชบุรี และต่างจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 169 บูธ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี การประกวด OTOP RATCHBURI GOT TALENT และการแสดงดนตรี มีขึ้นระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2556 รวมเวลา 6 วัน ณ หน้าห้างโรบินสัน จ. ราชบุรี 
                                  //////////////////////
นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว
          20 ก.ค. 2556 

ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด ไม้บอนไซ

 newsIMG 3223

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 1 พฤษภาคม 2556  นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2556  พร้อมผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีนาย สมนึก มุยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ณ สนามกีฬาวัดหนองหอย  ต. เขาแร้ง จ. ราชบุรี

    เนื่องจากตำบลเขาแร้ง  ตำบลเกาะพลับพลา  อ. เมือง  จ. ราชบุรี ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจัดสวน การเพาะเลี้ยงต้นไม้ ทำไม้ดัดบอนไซ และจัดทำน้ำตกจำลอง เป็นอาชีพหลัก และบางครอบครัวจัดทำเป็นอาชีพเสริมมานานกว่า 30 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมกับประชาชนในตำบลเจดีย์หัก ในการจำหน่ายกระถางต้นไม้ ดิน อุปกรณ์การปลูกต้นไม้ แต่การจำหน่ายสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่าแพร่หลาย

  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้งซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในการจัดทำโครงการสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลอง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าพื้นถิ่นของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีอำนาจหน้าที่และนโยบาย ในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนสืบสานภูมิปัญญาการจัดทำไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูมิเขาน้ำตกจำลอง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี  การจัดงานระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณสนามกีฬาวัดหนองหอย  ต. เขาแร้ง   อ. เมือง จ. ราชบุรี 

                                ////////////////////

 นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ   ภาพ / ข่าว

จ.ราชบุรี จัดงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินฯ ครั้งที่ 27/2556

reIMG 1563

เวลา 10.00 น วันที่  7 มีนาคม 2556 นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน แถลงข่าว การจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 27  ปี 2556   พร้อมกับ นาย ชนาญวัฒน์  จิตภิรมย์ศรี  นายอำเภอดำเนินสะดวก  นาย กอบภาล เขียวอุดม เกษตรอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมกับคณะ  ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) อ. ดำเนินสะดวก  จ. ราชบุรี 

        ทางอำเภอดำเนินสะดวก มีคลองที่ขุดใช้แรงงานคน มีชาวจีนเป็นผู้ขุด มีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค ) เมื่อครั้งรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นพระปราสาทสิทธิ์ เป็นสมุหพระกลาโหมเป็นผู้อำนวยการขุดคลอง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แล้วเสร็จสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ยาว 38.50 กิโลเมตร พระราชทาน คลองดำเนินสะดวก จึงเป็นแหล่งมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกพืช ผัก ผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะ องุ่น  เป็นการสร้างชื่อเสียง สร้างอาชีพ รายได้  นานาประเทศรู้จักมาท่องเที่ยวมากมาย ทางส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม เห็นความสำคัญ  จึงพร้อมกัน การจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินดำเนิน  ครั้งที่ 27 ปี 2556 ระหว่างวันที่ 15-12 มีนาคม 2556  ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) อ. ดำเนินสะดวก  จ. ราชบุรี    มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ของอำเภอดำเนินสะดวกให้ไปสู่ผู้บริโภค โดยมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก  ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตลอดจนมีการแสดงดนตรีศิลปิน การประกวดองุ่นหวาน ประกวดธิดาองุ่นหวาน  การแข่งขันการกินก๋วยเตี๋ยว การแข่งขันทำส้มตำผลไม้ลีลา  การแข่งขันมวยทะเล  การแข่งขันจักรยานเกินร้อย และมีการออกร้านองุ่นลุ้นโชค เพื่อหารายได้การดำเนินงานกิจกรรมสาธารณกุศล ฯลฯ เป็นต้น

 

 

Page 5 of 8

PLOYNNINfinal

greenบานวาสนาด