THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: กิน - เที่ยว

กิน - เที่ยว

ราชบุรี เที่ยววันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

newsDSCF6690

  นาย นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 พร้อมกับ นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และคณะ เข้าร่วม โดยมี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กล่าวรายงาน ด้วยรัฐบาลกำหนดวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกๆปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จึงตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก อันเป็นกำลังในอนาคตที่สำคัญการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก รวมทั้งให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติ และการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ การจัดงานครั้งนี้ มีการมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนดีเด่น ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เช่น เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์จำกัด บริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด สโมสรโรตารีราชบุรี สโมสรไลออนส์ขวัญเมือง สโมสรไลออนส์ราชบุรี สโมสรซอนต้าราชบุรี สโมสรโรตารีพลอย สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี ฯลฯ เป็นต้น

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557

                        //////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

           11 ม.ค. 2557

ราชบุรี เที่ยวกินกุ้งสืบสานประเพณีของดีบางแพ ปี 2557

newsDSCF6654

  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน สืบสานประเพณีของดีบางแพ ปี 2557 พร้อมกับ นาย ณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติงาน  โดยมี นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอบางแพ กล่าวรายงาน ด้วยอำเภอบางแพมีเกษตรกรอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ประมาณ 8,681 ไร่ ของเกษตรลงทะเบียนไว้ปี 2556 และไม่ได้ลงทะเบียน 10,000 กว่าไร่ เป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งมากที่สุดในประเทศไทย ทำรายได้ ประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอ คือ กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว ผลผลิตทางการเกษตร ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทรงดำ  พร้อมทั้ง ยกระดับให้อำเภอบางแพเป็นเมืองน่าอยู่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ที่เลี้ยงกันมากที่สุดในประเทศไทย และผลผลิตทางการเกษตรให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน ในการจัดงานครั้งนี้ไดรับความร่วมมือ ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชน  ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2557  ณ ลานเอนกประสงค์ข้างไปรษณีย์บางแพ

ณ ลานเอนกประสงค์ข้างไปรษณีย์บางแพ จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557

                                  ////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

        10 มกราคม 2557

 

ร้านอาหาร บ้านริมน้ำและรีสอร์ท

newsDSCF6561

   นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ  ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิด นายปรัชญา  จรดล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี นายถวิล ลิ้มคุณธรรโม ผู้สื่อข่าวช่อง3 นสพ.เดลินิวส์ นายพันธ์ แก้วนุ้ย ผู้สื่อข่าวช่อง 9  นายสายัณห์  ศรีสมุทรนาค  บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมิเลอร์ และ สื่อมวลชนกว่า20คน ร่วมฉลองและอวยพร วันที่ 4 มกราคม 2557 เวลา12.00น มีความสุขกันทั่วหน้า

ณ ร้านอาหารบ้านริมน้ำ และรีสอร์ท  ถนนบ้านไร่-คุ้งกระถิน  อ. เมือง จ. ราชบุรี

 

                                     /////////////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

             5 ม.ค. 2557

ประเพณีเกี่ยวข้าวการทำนาแบบดั้งเดิม

newsunnamed

  พ.ต.ท นพชัย เสมอจิตต์ สวป.สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ที่ปรึกษาชุมชนเข็มแข็ง ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมคณะ ร่วมกันทำนาแบบดั้งเดิมประเพณีเกี่ยวข้าว และนวดข้าวแบบดั้งเดิม โดยใช้วัวในการนวด  เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแบบดั้งเดิมตามวิถีไทย ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมทั้งมีการขับร้องเพลงเกี่ยวข้าว รับประทานอาหารสวนเสเฮฮากับรำวงพื้นบ้าน มีเพลงฉ่อยโดยศิลปินพื้นบ้าน ทำให้มีความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวกัน และสัมพันธ์ไมตรีที่ดีงามต่อกัน

ณ ท้องทุ่งนา หมู่บ้านห้วยจำปา ม.12 ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ. ราชบรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

                         //////////////////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

             25 ธ.ค. 2556

"วันสุข" คึกครื้น ณ.จวนผู้ว่าราชบุรี

newsDSCF5824

  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการดนตรี ณ.จวนผู้ว่าฯราชบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ ครองชนม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พลตรี ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  และคณะ โดยมี นายมรกต คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี  กล่าวรายงาน  ด้วยจังหวัดราชบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี และชมรมดนตรีไทยจังหวัดราชบุรี จัดโครงการดนตรีไทยเพื่อสืบสานและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย รวมทั้งจัดการเรียนการสอนดนตรีและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนที่สนใจ มีการฝึกซ้อมดนตรีไทยของครูอาจารย์  ณ.จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น.-19.00 น.

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

                                               ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

             13 ธ.ค. 2556

 

ประมวลภาพ;พิธีเทวาภิเษก พุทธาภิเษก หล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี(พระเจ้าตากสินมหาราช)

newsDSCF6094newsDSCF6090newsDSCF6088newsDSCF6093
newsDSCF6095newsDSCF6096newsDSCF6097newsDSCF6098
newsDSCF6099newsDSCF6100newsDSCF6101newsDSCF6102
newsDSCF6103newsDSCF6104newsDSCF6112newsDSCF6114

คณะทํางานตากสินอนุสรณ์  จัดพิธีบวงสรวง เททอง หล่อพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระอริยาบถทรงโผนม้า จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 2556 เเรม15คํ่าเดือน12 เวลา09.49น .นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอําเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธีเทวาภิเษก พร้อมคณะพรหมณ์จากสํานักพระราชวัง พลเรือโทประพฤติพร อักษรมัต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายกิจการพลเรือน กองทัพเรือ ประธานในพิธีพุทธาภิเษก เททอง พร้อมคณะพระเกจิอาจาย์ นั่งปรกอฐิฐานจิต พระสงฆ์สมณะศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ ทางคณะทํางานตากสินอนุสรณ์กราบขอขอบคุณต่อผู้มีเกียรติระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นทุกท่าน ชมรมป่าชุมชน ประชาชนบริเวณรอบเขานมใต้ มาณ.โอกาสนี้

 

ธนา เมธาวีวินิจ ภาพ/ข่าว

ร้านอาหาร,สวนอาหาร,ข้าวเเกง,ก๋วยเตี๋ยว

 1.ร้านอาหารเเม่เอ็นดู(ครัวบ้านสวน)อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

    โทร.08-9049-8623

2.ร้านคาวบอย จ.ราชบุรี

   โทร.0-3231-9666,08-1931-9162

3.ร้านเจ้ออน จ.ราชบุรี

   โทร.08-1007-6963

4.ก๋วยเตี๋ยวไข่ จ.ราชบุรี(หน้าเขาวัง)

   โทร.0-3231-9657

5.ครัวท่าราบ จ.ราชบุรี

   โทร.0-3231-7488

6.สวนอาหารโค้งนํ้า๑ จ.ราชบุรี

   โทร.08-0583-3507

7.สวนอาหารเผ่าคณฑี จ.ราชบุรี

   โทร.08-1442-7180

8.ก๋วยเต๋ยวไก่ฉีก เจ้เเมว จ.ราชบุรี

   โทร.08-6757-3243

9.ก๋วยเต๋ยวบะหมี่ฮั่งซ้ง จ.ราชบุรี

   โทร.0-3232-1407,0-3232-6644

10.ร้านทิพย์มณฑา ข้าวเเกง จ.ราชบุรี

     โทร.0-3237-5635,08-8858-4729

11.ร้านเดียวดาย ข้าวต้ม อาหารตามสั่ง(สวนผึ้ง)

     โทร.08-6169-6302

12.ร้านเกษรไก่ไทย(ส้มตํา อาหารอีสาน) จ.ราชบุรี

     โทร.0-3237-3538,08-1856-9976

13.ร้านอาหารดาวเคียงเดือน,คาราโอเกะ(สวนผึ้ง)

     โทร.08-1763-7289

14.ครัวบ้านสวนส้มทิพย์(อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี)

     โทร.0-3239-9010

 15.ร้านประไพร ส้มตำหัวป่า(อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)

      โทร

 16.ร้านเนื้อลวก ปากท่อ จ.ราชบุรี

โรงเเรม รีสอร์ท บ้านพัก ที่พัก

1.โรงเเรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี

โทร.032317140

2.โรงแรมอัมพวา น่านอน

โทร.034752111

3.โรงเเรมเดอะเกรท จ.ราชบุรี

โทร.032315381

4.โรงเเรมเเพรวอาภา จ.ราชบุรี

โทร.032321442

5.ดาวเคียงเดือนรีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โทร.0817637289

6.บ้านฟ้าใส รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โทร.0813787727

7.สวนผึงคันทรีฮิล จ.ราชบุรี

โทร.0817326691

8.อู่หลง รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โทร.0818567827

9.บ้านไร่วาสนาดี สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โทร.0811985729

10.บ้านท้ายหาด รีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ต  แม่กลองโทร.034767220                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

เทศกาลลอยกระทงปี2556(เเม่กลอง ราชบุรี)

  สวนอาหารโค้งน้ำ๑ สวนอาหารริมนํ้าเเม่กลอง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง 15-17 พ.ย. 2556 สมนาคุณลูกค้าบริการกระทงเเละโคมลอยฟรี เเก่ผู้ที่มารับประทานอาหารกับทางร้าน สํารองที่นั่งด่วน โทร.080-5833507 (รอบ18.00 น. หรือ รอบ22.00 น.)

Page 4 of 8

PLOYNNINfinal

greenบานวาสนาด