THANANEWS.COM

Tuesday, Feb 25th

Last update02:00:00 PM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: กิน - เที่ยว

กิน - เที่ยว

ส่งสัตว์ป่าคืนวนา รมต.วิเชษฐ์ เกษมทองศรี

news10006929 731169330251025_937542845_n

 

   

                                           

    นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานโครงการ ส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 59 พรรษา พ.ศ. 2557 โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้จัดโครงการนี้ฯ ซึ่งมีกิจกรรมการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ประกอบด้วย เนื้อทราย กวางป่า ละมั่ง ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดง ไก่ฟ้าหลังเทา ไก่ป่าตุ้มหูแดง นกยูง นกแก๊ก เป็ดก่า นกขุนทอง นกชนิดอื่นๆ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์น้ำ  จำนวน 5,000 กว่าตัว  ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อให้สัตว์ป่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศทางธรรมชาติ ในการปล่อยสัตว์ป่าคืนธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ. 2557 ได้มีเป้าหมายดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 20 แห่ง

ณ หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้าภาชี ต.ตะเนาศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (สวนป่าสิริกิต์ แก่งส้มแมว)  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557

                                               ////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ   ข่าว

 นายรุ่ง เพ็งอุดม              ภาพ

แถลงข่าว งานวันมะม่วง อ.ปากท่อ ครั้งที่ 18

news1622628 270652353110152_774762077_n

  นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอปากท่อ  เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานวันมะม่วงและของดีอะเมซิ่งอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 18   มีขึ้นในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2557  ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายมะม่วงซึ่งเป็นผลไม้ประจำพื้นเมืองของอำเภอปากท่อ และการจำหน่ายผักผลไม้ปลอดสารพิษ รวมไปถึงการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองปากท่อ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรม 7 ชนเผ่า อันประกอบด้วย ไทยทรงดำ ไทยยวน ไทยกระเหรี่ยง ไทยจีน ไทยลาวเวียง ไทยเขมรลาวเดิม และไทยพื้นถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสถึงวิถีประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีไฮไลน์พิเศษภายในงาน โดยการจัดการประกวดสุดยอดสาวสวยแม่หม้ายเมืองปากท่อ การแข่งขันกินหมูย่าง และการแข่งขันประกวดมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น

 


ณ   ที่ว่าการอำเภอปากท่อ จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

                             /////////////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ  ภาพ/ข่าว

             21 มี.ค. 2557

ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี2557

newsDSCF8400

  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน พิธีเปิดงาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี2557 โดยมี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  พร้อมทั้ง นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และ นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี และคณะ เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย การจัด งานเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 มีนาคม 2557 เป็นเวลา 10 วัน ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การประกวดธิดากาชาด การออกร้านของส่วนราชการ ภาคเอกชน เสี่ยงโชคกับมัจฉากาชาด สลากกาชาดการกุศล การแสดงจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรม การแข่งขันเดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวราชบุรี มหกรรมมวยไทยนานาชาติ ฯลฯ เป็นต้น

ณ เวทีกลาง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557

///////////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

            8 มี.ค. 2557

จัดสมโภชองค์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่ราชบุรี ยิ่งใหญ่

newsDSCF8718

  นายสุจินต์ จันทร์ชีวะ นายสาสนี สีลาเขต นายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ คณะกรรมการตากสินอนุสรณ์ และ นางศิรินารถ พูสมจิตต์ ผู้จัดการโรงหล่อเสรีการช่างพุทธนิมิต ร่วมกัน แถลงข่าวพิธีบวงสรวง ฉลองสมโภช และทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  กราบสักการะพระบรมรูปพระอิริยาบถทรงโผนม้า (สูง 5.3 เมตร) ณ วัดเขาค่าง และบริเวณลานเชิงเขานมใต้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. รวมทั้ง  มีพิธีเซ็นสัญญาการส่งมอบพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบรมรูปพระอิริยาบถทรงโผนม้า ขนาดสูงที่สุดในประเทศไทย (5.3 เมตร)  โดยมีผู้ส่งมอบและผู้รับมอบ ได้แก่ โรงหล่อเสรีการช่างพุทธนิมิต และคณะกรรมการอนุสรณ์  กับเทศบาลตำบลเขาขวาง และวัดเขาค่าง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ณ ลานเชิงเขานมใต้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 

                                       ///////////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพข่าว

             21 มี.ค. 2557

งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง 7-16 มี.ค 2557

  

newsDSCF7811

  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   เป็นประธาน แถลงข่าว จัดงาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี2557 พร้อมทั้ง นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   และ นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฎ  นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  การจัด งานเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 มีนาคม 2557  เป็นเวลา 10 วัน ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การประกวดธิดา การออกร้านของส่วนราชการ ภาคเอกชน เสี่ยงโชคกับมัจฉากาชาด สลากกาชาดการกุศล การแสดงจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ศิลปหัตถกรรม  อุตสาหกรรม การแข่งขันเดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวราชบุรี มหกรรมมวยไทยนานาชาติ  ฯลฯ เป็นต้น

 

ณ    ห้องกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์   เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557

 

                                         ///////////////////////////////////////////////////////////////

 

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ  ภาพ/ข่าว

 

         19 กุมภาพันธ์ 2557

โปรเเกรม3 ท่องเที่ยว(3วัน2คืน)ราชบุรี สวนผึ้ง กาญจนบุรี

 กลุ่มเป้าหมาย: คณะท่องเที่ยว ที่อยู่ห่างจาก จ.ราชบุรี 500ก.ม

 วันที่หนึ่ง

 เช้า:รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงเเรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรี

 สาย:โรงโอ่งรัตนโกสินทร์1 โรงโอ่งเถ้าฮงไถ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ถํ้าเขาบิน วัดหนองหอย

 เที่ยง:รับประทานอาหารกลางวัน ณ.วัดหนองหอย

 บ่าย:โรงงานทอผ้าPasaya โรงงานสุนทรีเเลนด์ พิพิทธภัฑณ์หุ่นขี้ผึ้ง ถํ้าค้างคาว

 เย็น:เข้าที่พัก ดาวเคียงเดือนรีสอร์ท งานเลี้ยงอาหารคํ่า+คาราโอเกะ

 วันที่สอง

 04.00น.ชมทะเลหมอก เขากระโจม

 เช้า:รับประทานอาหารเช้า ณ.ดาวเคียงเดือนรีสอร์ท

 สาย:โมอายกาแฟ ตลาดนํ้าสวนผึ้งvanato บ้านหอมเทียน  สวนสนุกNewland

 เที่ยง:อาหารกลางวัน ณ.สวนสนุกNewland

 บ่าย:เดอะชินเนอร์รี่ วินเทจ&ฟาร์ม นํ้าตกเก้าโจร

 เดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี ลงแพ+คาราโอเกะ หน้าเมือง

 เย็น:แพจอดขึ้นที่พัก งานเลี้ยงอาหารเย็น+คาราโอเกะ

 วันที่สาม

 เช้า:รับประทานอาหารเช้า

 9.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 ผู้สื่อข่าวพาเที่ยว ติดต่อโทร 08-4165-5639

ตรุษจีน2014 ที่ราชบุรี

newsDSCF7307

  นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  พร้อมทั้ง นายทวีป เหนือมณีมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี  และคณะ มอบสายสะพาย ถ้วยรางวัลและเงินสด ให้กับ นายคมสันต์ เขื่อนแก้ว หมายเลข 27 ได้รับตำแหน่งมีสเตอร์ไชน่าทาวน์ 2014  สำหรับ นายเอกพันธ์ แสวงผล หมายเลข 38 ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอัฏฐ์ หิรัณย์รัชต์ หมายเลข 20 รองชนะเลิศอันดับ 2  นายรัชชานนท์ กันทะทรง หมายเลข 44 รองชนะเลิศอันดับ 3 และขวัญใจสื่อมวลชน  นายปนพงษ์ ไขแสง หมายเลข 7 รองชนะเลิศอันดับ 4  และ นายกิตติโชติ ตรีกฤษณรัศมี หมายเลข 1 ได้รับตำแหน่งขวัญใจประชาชน ณ บริเวณด้านหน้าตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

                                    ////////////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

            1 ก.พ. 2557

มหกรรมสินค้าดีราชบุรี

newsP1240001 

  เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าดีราชบุรี  ณ  ที่ว่าการอำเภอจอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  ซึ่งมี นายอัคนี  กลับน่วม  เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  จังหวัดราชบุรีได้มีวิสาหกิจชุมชน  ๔๓๐  แห่ง  ๒  เครือข่าย  สมาชิก  ๗,๒๐๖  ราย  ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรีและเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและตลาดกับวิสาหกิจชุมชนทั้งในและต่างจังหวัด ยังเป็นการยกระดับพื้นฐานพอกินพอใช้ สู่การผลิตและเพื่อการจำหน่าย ทั้งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง

 ดังนั้นจึงได้นำผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและสินค้าโอท็อปนำมาจำหน่ายให้กับประชาชน ๒๐๐ รายการ  ประกอบด้วย  อาหาร  แปรรูปการเกษตร  กะหรี่ปั๊บ  ไส้กรอก  หมูหวาน  ฯลฯ  และยังมีสินค้าพื้นเมือง  เช่น  ผ้าทอมือ  เบาะ  หมอน  ที่นอน  ดอกไม้ประดิษฐ  ของชำร่วยที่ระลึก  หัตถกรรมพื้นบ้าน  โอ่ง  ผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์สปา  สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ และอื่นๆอีกมากมาย  โดยงานจะเริ่มตั้งแต่ วันที่  ๒๔ –  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  หากใดท่านสนใจขอเชิญแวะชมในงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าดีราชบุรี ซึ่งงานจะจัดตลอดทั้งวัน!

                                ******************************

 

ภาพ/ข่าว  ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี/รายงาน

เบญจม ราชบุรีจัดกายกรรมการกุศล

newsDSCF7038

  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงกายกรรมอี้หลิน โดยมี นายแพทย์ สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กล่าวรายงาน ด้วยสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมกับ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานเอกอัครราชทูต และสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดกิจกรรมกายกรรมการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ กายกรรมคณะอี้หลิน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน แชมป์โลกปี 2552 ถึงปัจจุบัน และ 5 เหรียญทอง จากการประกวดกายกรรมโลก ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาและพัฒนาการการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557

                     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ ภาพ/ข่าว

            24 ม.ค. 2557

 

 

Page 3 of 8

PLOYNNINfinal

greenบานวาสนาด